Skip to main content
0
Okategoriserade

Verdensledende radonforsker besøkte Sverige og Radonova

Verdensledende radonforsker besøkte Sverige og Radonova I midten av mars hadde vi gleden av å ønske Dr Aaron Goodarzi velkommen til både Radondagen og Radonova. Aaron arbeider til daglig ved universitet i Calgary og har ledet flere av verdens største studier på området. Ettersom Aaron er litt av en ”rockestjerne” innen radonforskning og verdensledende på området, passet vi naturligvis på…
Johan Olsson
2023-04-26
ArbeidsplassNyheter

Radonsensor for skoler og øvrige arbeidsplasser

Gjennom kontinuerlig overvåking av radonnivået i lokaler, kan SPIRIT radonsensor sørge for lavt radonnivå i arbeidstiden. Den visualiserer radonsituasjonen og gir grunnlag for å bruke radondata til å optimalisere ventilasjonen og dermed spare energi. Det er viktig å sikre lave radonverdier i arbeidstiden I eiendommer med tidsstyrt ventilasjon kan radonnivået variere mye, avhengig av om ventilasjonen er på eller av.…
Johan Olsson
2023-04-20
ArbeidsplassNyheterOkategoriserade

Nytt dashbord for SPIRIT radonsensor

Nytt dashbord for SPIRIT radonsensor Med Radonovas dashbord for den nyutviklede SPIRIT radonsensor kan du over tid følge med på radonnivåene i en bygning. Enten det er gjort radontiltak eller ikke, kan løsningen gi sikkerhet for at nivåene holder seg stabilt lave uten at ventilasjonen bruker unødvendig mye energi. Sensoren er i hovedsak rettet mot skoler, barnehager og andre arbeidsplasser.…
Johan Olsson
2023-04-12
ArbeidsplassNyheter

SPIRIT vs ROBIN

Radonova har de siste årene utviklet flere avanserte radoninstrumenter og radonloggere. Blant disse er radonsensorene SPIRIT og Robin2. Disse instrumentene skiller seg ved sine egenskaper og bruksområder. SPIRIT er unik ved at den kan måle temperatur, fuktighet og lufttrykk. Den kan også lagre data i opptil 2 måneder og kan trådløst laste opp alle data til en sky. Dette betyr…
Johan Olsson
2023-02-23
Nyheter

Radoninstrumentet SPIRIT gjør oppfølgingsmåling (trinn 2) på arbeidsplasser betydelig enklere

I forbindelse med at stadig flere arbeidsplasser utfører radonmåling med sporfilmer, identifiseres målesteder som overstiger den anbefalte tiltaksgrensen på 100 Bq/m³. I følge DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) sin måleprosedyre som gjelder for skoler, barnehager og andre arbeidsplasser, skal det i disse tilfellene utføres en oppfølgingsmåling (trinn 2) med et radoninstrument skal være individuelt kalibrert og kunne vise reell…
Johan Olsson
2023-02-22
Nyheter

Velg rett radonmåler for å optimalisere ventilasjonen på arbeidsplasser og skoler

På eiendommer med ventilasjon kan radonnivået variere kraftig, avhengig av om ventilasjonen er slått på eller ikke. For å optimalisere ventilasjonen på arbeidsplasser og skoler, er det derfor viktig å velge rett radonmåler. Radonnivået vil ofte være betydelig lavere når ventilasjonen er slått på. Avhengig av hvordan ventilasjonsanlegget er utformet, kan det variere hvor lang tid det tar å få…
Johan Olsson
2023-01-31
Nyheter

Radonova lanserer trådløst radoninstrument for konsulenter og eiendomsforvaltere

Radonova har utviklet et trådløst og bærbart radoninstrument. Instrumentet måler radonnivået i sanntid, og har fått navnet SPIRIT Radonlogger. Det veier kun 0,35 kg, kommuniserer via LoRaWAN-nettverket og har en batteritid på over to måneder. – Kravene til kartlegging av radonnivået på arbeidsplasser øker. I takt med dette er det behov for oppfølging med ytterligere målinger i arbeidstiden der det…
Johan Olsson
2023-01-09
Nyheter

Den europeiske radonuken løftet frem arbeidet med radontiltak

Den siste uken i september var ledende forskere, eksperter, myndigheter og bransjeforetak samlet i Bergen for den europeiske radonuken. European Radon Association (ERA) arrangerte workshops og konferansen ROOMS (Radon Outcomes on Mitigation Solutions) var en viktig del av programmet. I år var det overgripende temaet ”radonforebyggende tiltak og begrensning i nye og eksisterende bygninger”. Radonuken er et viktig forum der…
Johan Olsson
2022-11-01
Nyheter

Hvor effektive er radonkart og hva representerer de egentlig?

Hvor effektive er radonkart og hva representerer de egentlig? I en rekke land har det blitt utviklet ulike nasjonale radonkart som brukes for å illustrere hvilke områder som bør ha høy prioritet. I en nylig publisert artikkel av Eric Petermann, Peter Bossew og Bernd Hoffmann fra BfS (Strålevernet) i Tyskland, stiller de spørsmål ved hvor effektive slike radonkart er, og…
Johan Olsson
2022-09-30
NyheterOkategoriserade

Radonovas nye webtjeneste gjør radonmåling enda enklere

Radonova lanserer en ny versjon av «Mine sider». I den nye versjonen får brukerne enda bedre muligheter til å kontrollere og tilpasse prosesser og rapportering ut fra egne behov. Eksempel på forbedringer er at ordrer kan spores i sanntid, samtidig som hver kunde kan opprette egne rapporteringsunderlag og få enkel tilgang til betydelig mer informasjon enn tidligere. Det blir også…
Thomas Chauvin
2022-04-25