NyheterRadonmåling

Nå lanserer Radonova sitt nye produkt for radondosimetri.

Lanserer Radonova et nytt produkt for radondosimeteri. I forbindelse med lanseringen har vi stilt noen spørsmål til adm.dir. i Radonova, Karl Nilsson. Hvorfor har dere valgt å utvikle det nye produktet? Vi ser et økt behov for en helhetsløsning for radondosimetri. Kort sagt er det en service der man måler hvor mye radon den enkelte arbeidstaker er utsatt for. Tidligere…
Thomas Chauvin
2021-01-27
Nyheter

Persondosimetre gir LKAB full kontroll på radongassen

Gruveselskapet LKAB arbeider alltid med bærekraft og sikkerhet som førsteprioritet. Dette innbefatter å sikre et arbeidsmiljø der personalet ikke eksponeres for radongassnivåer over gjeldende grenseverdier. Vi har møtt LKABs arbeidsmiljøtekniker Johan Sjöström, og her forteller han hvordan selskapet det siste året har brukt Radonovas personbårne radondosimetre for løpende å kontrollere radonnivået. Hva var årsaken til at LKAB så seg om…
Thomas Chauvin
2021-01-12
Nyheter

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

Med tanke på året som har gått, har vel forhåpningene om et godt nytt år sjelden vært større enn nå. Lengselen etter en mer normal hverdag er stor. Hvis alle hjelper til, vet vi samtidig at den kommer! I Radonova benytter vi anledningen til å takke alle kunder og partnere for et godt samarbeid i 2020. Nå ser vi fremover…
Thomas Chauvin
2020-12-22
Nyheter

Radonova medvirker i stort polsk opplæringsprosjekt

I Polen er kunnskapen om radon generelt svært lav, hvis man sammenligner med andre europeiske land. Selv om befolkningens bevissthet gradvis har blitt bedre, er det få som er kjent med effektene av langvarig eksponering for radon. For å bidra til økt kunnskap og fremme interessen for radon og vitenskap medvirker Radonovas Zuzanna Podgórska som ansvarlig for deler av et…
Thomas Chauvin
2020-12-16
Nyheter

Radonovas radonmåling best ved fransk referansetest

Radonova Laboratories har oppnådd svært gode resultater ved en sammenlignende referansetest utført av statlige franske IRSN (institute de Radioprotection et sureté nucléaire). Radonova deltok med detektoren Radtrak2 og fikk det beste resultatet av samtlige medvirkende selskaper. Den aktuelle referansetesten innebærer at sporfilmer eksponeres for ulike nivåer av radon. Resultatene blir deretter sammenlignet med de offisielle referanseverdiene som angis av IRSN.…
Thomas Chauvin
2020-12-01
Nyheter

Radon på arbeidsplassen: Leteng gjennomfører smidig måling

I EUs stråleverndirektiv påpekes det at radoneksponering ikke bare er et problem i boliger, men også på arbeidsplasser. Norge har ikke tatt dette direktivet inn i sitt lovverk, men Arbeidstilsynet har slått fast at norske arbeidsgivere er ansvarlig for at arbeidstakerne er vernet mot radoneksponering. Etter at Arbeidstilsynet oppdaterte sine krav og anbefalinger i 2018, har mange norske foretak gjenomført…
Thomas Chauvin
2020-11-10
Radonmåling

En guide for deg som vil forstå radondosimetri

Nedenfor følger en kort introduksjon til radondosimetri, som beskriver hva det er, og når og hvordan det brukes. Guiden er utarbeidet med hjelp fra laboratorieekspertene i Radonova. Ta gjerne kontakt med dem hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon. Hva er forskjellen mellom vanlig radonmåling og bruk av dosimeter? Ved vanlig radonmåling analyserer man radonnivået i et rom ved…
Thomas Chauvin
2020-10-27
Radonmåling

Bør jeg være urolig for sporadisk høye radonnivåer?

Bør jeg være urolig for sporadisk høye radonnivåer? Radonnivået i hus kan variere mye i løpet av et døgn, men også fra døgn til døgn. Merk imidlertid at helsefarene knyttet til radon kommer av at man i 10–20 år har vært utsatt for forhøyede radonnivåer, som på sikt kan føre til lungekreft. Du trenger derfor ikke bekymre deg for sporadisk…
Thomas Chauvin
2020-10-12
NyheterArbeidsplass

Hvordan har covid-19 endret forutsetningene for radonmålinger?

Hvordan har covid-19 endret forutsetningene for radonmålinger? Den pågående pandemien har endret forutsetningene for radonmåling over hele verden. Adm.dir i verdens største radonlaboratorium, Radonova, kommenterer her endringene i bransjen. Viktigere enn noen gang å beskytte lungene Covid-19 har satt folkehelsen i sentrum, og her på radonlaboratoriet merker vi at interessen for å måle radon også har økt. Stadig flere tenker…
Thomas Chauvin
2020-09-29