Skip to main content
Okategoriserade

Radonova viser gjennomslagskraft på kickoff-møte i Sverige

Med lettelser i covid-19-restriksjonene i Sverige benyttet Radonovas globale team muligheten til å holde et kickoff-møte i slutten av oktober. Dette var en anledning til å erkjenne at selskapet, til tross for pandemien, både hadde gjort store fremskritt og lagt et grunnlag for fremtiden … En vellykket overgangsperiode for Radonova De siste 18 månedene har vært utfordrende og stressende, og…
Thomas Chauvin
2021-11-16
Nyheter

Høydepunkt fra den europeiske radonuken med vellykket internasjonalt samarbeid om radon

Den europeiske radonuken 2021 ble i år arrangert i Fribourg i Sveits. Dette er det viktigste arrangementet i året for radonsamfunnet, fordi det omfatter både European Radon Association (ERA) workshops og fokus på ROOMS (Radon Outcomes On Mitigation Solutions). I Fribourg handlet ERAs workshops hovedsakelig om internasjonale samarbeid om radon. Arrangementet samler forskere, eksperter og bransjerepresentanter fra hele verden. Målet…
Thomas Chauvin
2021-11-02
Arbeidsplass

Ny statistikk viser at alle etasjer bør tas med i målinger av radon på arbeidsplassen.

Måledata fra mer enn 15 000 svenske arbeidsplasser viser at det kan være uventet høye radonnivåer, uansett etasje eller spesifikt målepunkt. Funnene bekrefter betydningen av å måle i tilstrekkelig omfang og ikke si seg fornøyd med et lite antall målepunkter. En mangelfull måling kan på lang sikt bidra til unødig helserisiko. Ifølge Radonovas laboratoriedatabase er det tydelig at det ikke er…
Thomas Chauvin
2021-10-26
Nyheter

Stor interesse for den europeiske radonuken

Etter at fjorårets radonuke ble avlyst, er interessen ekstra stor før årets arrangement. Konferansen går i år av stabelen i Fribourg i Sveits 12.–15. oktober. Arrangementet, som på forhånd har blitt møtt med stor interesse, samler forskere, myndigheter og bransjerepresentanter fra Europa og verden for øvrig.  Bak arrangementet står European Radon Association (ERA). Fra Radonova medvirker José Luis Gutierrez Villanueva, Thomas…
Thomas Chauvin
2021-10-11
NyheterRadonmåling

Nå starter sesongen for radonmåling

15. oktober starter sesongen for radonmåling i Norge. Egentlig kan man måle radon hele året, men hvis man vil ha en årsmiddelverdi for radonnivået i hjemmet eller på arbeidsplassen, må man måle i minst to måneder i løpet av fyringssesongen. I Norge er dette mellom 15. oktober og 15. april. Hvorfor er årsmiddelverdien for radon viktig? Årsmiddelverdien for radon er…
Jonas Paulsrud
2021-10-01
NyheterRadonmåling

Radonova presenterer innovative radonløsninger på GARRM 2021

Radonova deltok nylig på GARRM 2021 i Praha, den 15. internasjonale workshopen om geologiske aspekter ved kartlegging av radonrisiko (Workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping). Konferansen var den første i sitt slag siden pandemien startet. Fra Radonova deltok Thomas Chauvin, Patrik Nôteberg, José-Luis Gutierrez Villanueva og Zuzanna Podgorska. Konferansen hadde to tydelige fokusområder – kartlegging av radonrisiko…
Thomas Chauvin
2021-09-28
ArbeidsplassEnebolig

Radongass: Hva er et farlig nivå for eksponering?

Helseeffektene ved eksponering for radongass er godt dokumenterte og kan i verste fall være livstruende. Faktum er at radongass i dag er den nest vanligste årsaken til lungekreft etter røyking. Forekomsten av lungekreft hos mennesker som aldri har røykt, stiger, og er nå den sjuende vanligste årsaken til kreftrelatert død i verden. Vi vet at langvarig eksponering for gassen i…
Jonas Paulsrud
2021-09-06
Nyheter

Hvordan påvirker radon menneskers helse?

Radongass utgjør mer enn halvparten av befolkningens totale eksponering for naturlig ioniserende stråling (UNSCEAR-rapport 2000). I dag vet vi også at forhøyede radonnivåer kan forekomme i alle typer bygninger, og at en viss mengde radongass finnes overalt. Dermed oppstår spørsmålet: Hvorfor er radongass farlig, og hvordan kan den påvirke menneskers helse? Alfastråling kan skade DNA Radon er en edelgass med…
Jonas Paulsrud
2021-06-22
ArbeidsplassNyheter

Økte radonnivåer kan forekomme på alle typer arbeidsplasser

En ny undersøkelse viser at det er små forskjeller i målte radonnivåer på ulike typer arbeidsplasser. Da verdens største radonlaboratorium Radonova gjennomførte målinger på cirka 10 000 arbeidsplasser i 2018–2020, viste det seg at forskjellene mellom kontor, industri, butikker og skoler er små. Unntaket gjelder arbeidsplasser under bakken, der radonnivåene som forventet har en tendens til å være høyere enn…
Jonas Paulsrud
2021-06-03
Radonmåling

Når ble radongassen oppdaget?

For å finne ut når radongass ble oppdaget for første gang, må vi gå tilbake til 1500-tallet da man begynte å studere årsakene til sykdommer blant gruvearbeidere i Sachsen og Böhmen. Lungesykdommer var vanlig blant disse gruvearbeiderne, og det er klart at radongass ofte var årsaken til dødsfallene. På slutten av 1800-tallet begynte en ny æra innen fysikken. Navn som…
Jonas Paulsrud
2021-05-18