Skip to main content
0
Nyheter

Radon workshop – Radonovas måleekspert medvirker på IAEA-møte

Radonspørsmålet krever internasjonal samordning IAEA arrangerte nylig en radon workshop i Sarajevo som et ledd i arbeidet med å forbedre samordningen. Og bidra til mer enhetlige prosesser for analyse og måling av radon. Svenske Radonovas José-Luis Gutiérrez Villanueva deltok som ekspert på radonmåling. José-Luis er blant Europas ledende eksperter på området, og vi har stilt ham noen spørsmål. Hvorfor er…
Karl Nilsson
2018-11-02
NyheterRadonmåling

Global studie bekrefter de helseskadelige konsekvensene av radon

Global studie bekrefter de helseskadelige konsekvensene av radon En studie presentert i Environmental Health Studies (EHP), basert på data fra 66 land, bekrefter at det er en tydelig sammenheng mellom eksponering for radon og risiko for lungekreft. Oppdaterte data fra 2012 viser at omkring 226 000 mennesker døde det året av radonrelatert lungekreft. Det tilsvarer at cirka tre prosent av alle…
Karl Nilsson
2018-10-19
Nyheter

Radonova lanserer ny webapplikasjon

Radonova lanserer ny webapplikasjon -Informasjon i sanntid og et helt nytt grensesnitt Radonova Laboratories lanserer en ny versjon av selskapets webapplikasjon for kunder og partnere – RadOnline. Den nye webapplikasjonen har et helt nytt og intuitivt grensesnitt. Den gir brukerne sikker tilgang til rapporter, måleoppdrag og annen informasjon, som oppdateres i sanntid. Formålet med den nye applikasjonen er å gjøre…
Karl Nilsson
2018-10-05
ArbeidsplassEneboligNyheterRadonmåling

Radonovas radonmålinger får toppkarakter hos Europas ledende måleinstitutt for strålevern

I referansetester utført av det statlige, tyske strålevernet BfS (Bundesamt für Strahlenschutz), har Radonova Laboratories fått svært gode skussmål. Sammenlignende tester av fire forskjellige radonprøver viser at Radonovas resultater i alle tilfeller avvek med mindre enn ti prosent fra tilsvarende referanseverdi. BfS er Europas ledende aktør innen kalibrering av radonmålingsutstyr og en av få som er akkreditert for kalibrering basert…
Karl Nilsson
2018-09-21
EneboligRadonmåling

Hvordan måler man radon?

Radon er en såkalt edelgass, og dessuten er den radioaktiv. Det betyr at den avgir stråling som er ioniserende. Dersom mennesker utsettes for mye slik stråling på arbeidsplassen eller i hjemmet, kan det føre til celleskader og dermed kreft. Det er anslått at opptil 14 % av alle tilfeller av lungekreft i verden i hovedsak skyldes radon. Radon kommer fra…
Kalle Byström
2018-09-14
EneboligRadonmåling

Hvorfor er radon farlig?

Radonmålinger utføres gjerne i forbindelse med kjøp av hus og annen fast eiendom. Men hva er egentlig radon, hvorfor må man måle det, og hvorfor er det farlig? Radon Radon er et grunnstoff med atomnummer 86 og kjemisk symbol Rn. Det er en såkalt edelgass, noe som betyr at den har gassform ved romtemperatur, og at den ikke reagerer lett…
Kalle Byström
2018-08-20
Radonmåling

Hvorfor forekommer det radon i boliger, og hvor kommer det fra?

Når man eier eller skal kjøpe et hus, snakkes det ofte om radonverdier og at man må kartlegge dette av helsemessige grunner. Men hvor kommer radon fra? Radon er en gass som forekommer naturlig i bakken og grunnfjellet. Det er en såkalt edelgass og et grunnstoff med kjemisk symbol Rn og atomnummer 86 i grunnstoffenes periodesystem. Det som gjør at…
Kalle Byström
2018-07-24
Radonmåling

Det er viktig å måle radon uansett hvor man bor

Det er viktig å måle radon. I Norge finnes det radonkart som viser hvilke områder som er mer og mindre utsatt for radon. På grunn av disse , er det mange som tror de bor i et radonfritt område og dermed velger å ikke måle. Men dette er feil. Nesten hele Norge er eksponert for radon, og det kan være…
Kalle Byström
2018-06-15