Skip to main content
0
AKKREDITERT

Radonmåling
i enebolig


Radtrak³® – Sporfilmer for nøyaktig måling av årsmiddelverdi i fyringssesongen

BESTILL HER
AKKREDITERT

Radonmåling
i boligblokk


Radtrak³® – Sporfilmer for nøyaktig måling av årsmiddelverdi i fyringssesongen

BESTILL HER
AKKREDITERT

Radonmåling
på arbeidsplass


Radtrak³® – Sporfilmer for nøyaktig måling av årsmiddelverdi i fyringssesongen

BESTILL HER
AKKREDITERT

Hurtig radonmåling
i enebolig


Rapidos® – Sporfilmer som gir resultat
i løpet av 10 dager.

BESTILL HER

Hva er grenseverdien for radon?

Bekymret for at boligen har for høyt radonnivå? Den eneste løsningen er å måle for å kontrollere at man ikke ligger over tiltaksgrensen eller grenseverdien.Ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, er den beste metoden å måle i to måneder i tidsperioden mellom 15. oktober og 15. april. Skulle radonnivået overstige tiltaksgrensen eller grenseverdien, skal det iverksettes tiltak.

Hvorfor har man en tiltaksgrense og grenseverdi for radonnivået?

Norske myndigheter har utarbeidet retningslinjer for å forsøke å minimere helserisikoen ved radon. Radongass kan nemlig forårsake lungekreft, som er en kreftform som er svært vanskelig å helbrede. Radonnivået måles både i inneluft og vann. Ligger radonnivået f.eks. over grenseverdien på 200 Bq/m³, kan eieren av boligen bli tvunget til å agere. DSA anbefaler imidlertid å iverksette tiltak ved 100 Bq/m3, den såkalte tiltaksgrensen.

Tiltaksgrense for radon i inneluft

For lokaler som brukes til offentlige formål eller til boliger er tiltaksgrensen satt til 100 Bq/m³. Dette gjelder også for arbeidsplasser. Dersom man ligger over tiltaksgrensen, bør man så snart som mulig gjennomføre tiltak for å redusere radonnivået. Jo lavere nivå man oppnår gjennom et tiltak, desto bedre. DSA anbefaler generelt å holde radonnivået så lavt som mulig.

Risikoen for å få lungekreft som følge av radon reduseres nemlig lineært med lavere radonnivå. Etter gjennomført tiltak er det viktig å kontrollere at det virker. Det gjør man ved å måle på nytt. Her kan du lese mer om tiltak.

Grensverdi for radon i inneluft

DSA har også satt en grenseverdi på 200 Bq/m³. I noen tilfeller kan det rett og slett være for vanskelig å komme under et radonnivå på 100 Bq/m³, og da må man i hvert fall ligge under 200 Bq/m³.
Det innebærer at tiltak må gjennomføres og om nødvendig gjentas til man havner under grenseverdien. Det kan være akseptabelt å ligge over tiltaksgrensen, men man må kunne påvise at det er det laveste radonnivået som er mulig å oppnå i bygningen.

Grenseverdien på 200 Bq/m³ gjelder også på arbeidsplasser. På arbeidsplasser finnes det også ytterligere grenseverdier i form av hvor mye radoneksponering enkelte ansatte kan utsettes for. Du kan lese mer om disse her.

Tiltaksnivå for radon i vann

For drikkevann gjelder en grenseverdi på 500 Bq/l for at det skal regnes som akseptabelt i en familiebolig med egen brønn. Ligger man over denne verdien, bør man gjennomføre tiltak for å redusere radonnivået i vannet. For vannverk gjelder imidlertid grenseverdien 100 Bq/l i henhold til Helse- og omsorgsdepartementets forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler.