Bestill sporfilmer for måling på arbeidsplasser

» Korte leveringstider og raske resultater
» Målingen kan gjennomføres hele året
» Unikt produktportefølje
» Vi er akkreditert i henhold til ISO 17025

AKKREDITERT

Radonmåling for å fastsette årlig gjennomsnittsverdi

Radtrak2® – Sporfilmer for pålitelig langtidsmåling av
radon, som gir en korrekt årlig gjennomsnittsverdi.

BESTILL HER
AKKREDITERT

Hurtig radonmåling på arbeidsplassen

Rapidos® – Sporfilmer for raskt resultat i løpet av 10 dager.

BESTILL HER

Mål radon på arbeidsplassen med våre sporfilmer og få hjelp av vår effektive webapplikasjon

Det er lett å måle radon på en arbeidsplass. Du bestiller sporfilmer fra oss, plasserer dem, registrerer data på Mine Sider, samler inn sporfilmer og sender dem til vårt laboratorium. Rapporten sendes deretter med e-post, eller du kan laste den ned fra nettet i løpet av en uke.

Med oss får du:

  • Fri tilgang til Mine Sider som forenkler plassering og datainnhenting
  • Levering av radonboks i løpet av 1–2 dager
  • Analysetider på under en (1) uke
  • Høyeste kvalitet og presisjon på målingen dokumentert i internasjonale tester
  • Sertifisert måling i henhold til ISO17025 og godkjenning fra Statens strålevern

Siden den største kostnaden for en radonmåling som regel er tiden det tar å plassere, registrere og hente sporfilmer inn igjen, er det viktig med en effektiv og sikker prosess i alle ledd. En høykvalitativ radonmåling gir dessuten et bedre grunnlag og lavere kostnader for senere radonutredning eller radontiltak, dersom det skulle bli nødvendig.

Ved å bruke våre sporfilmer og webapplikasjonen Mine Sider får du den mest nøyaktige målingen og en utrolig effektiv måleprosedyre.

Hvor mange sporfilmer trengs for å måle arbeidsplassen vår?

Ved radonmåling på arbeidsplasser anbefaler vi i Radonova at man følger retningslinjene som er fastsatt av IRMA (International Radon Measurement Association). Da oppfyller man også norsk metodebeskrivelse. Fordelen med disse retningslinjene er i tillegg at man får gode prosedyrer som bidrar til å redusere tidsforbruket ved måleprosjekter. For eksempel er det viktig å unngå å måtte komme tilbake for å foreta ytterligere målinger på grunn av at man har brukt for få sporfilmer. Ved hjelp av retningslinjene fra IRMA er det mulig å beregne hvor mange sporfilmer som trengs.

Ved en radonmåling skal følgende lokaler måles:

  • Lokaler og rom som brukes regelmessig i mer enn fire timer per dag
  • Alle underjordiske lokaler/kjellerlokaler eller andre lokaler med risiko for inntrengning av radon, som kan brukes av en person mer enn én time i uken
  • Samtlige aktuelle lokaler/rom på kjeller- og sokkelplan. For større lokaler skal det brukes minst én sporfilm per 150 m2
  • På høyere etasjeplan skal det brukes minst to sporfilmer og minst én sporfilm per 250 m2

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv gass som dannes naturlig når stoffet uran238 brytes ned. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er 3–14 % av alle lungekrefttilfeller forårsaket av radon. Risikoen varierer avhengig av hvor man bor. Statens strålevern anslår at ca. 300 lungekrefttilfeller per år forårsakes av radon fra norske boliger. Bor eller arbeider man i en eiendom med høyt radonnivå, det vil si et radonnivå som overstiger grenseverdien på 100 Bq/m3, har man større risiko for å rammes. Derfor bør man måle radon i boligen og på arbeidsplassen.

Hvem er vi?

Radonova er Nordens ledende laboratorium for måling av radon i eneboliger, i boligblokker og på arbeidsplasser. Ved hjelp av våre sporfilmer kan man enkelt og med høy presisjon måle radonnivået i inneluften på arbeidsplasser, på skoler og i offentlige lokaler. Det eneste som kreves for å måle, er at vi sender deg sporfilmer, som du utplasserer der du ønsker å måle. Deretter returnerer du sporfilmer til vårt laboratorium, som analyserer dem og gir deg resultatet av målingen.

Vårt selskap har røtter i universitets- og forskningsmiljøet og har svært avansert utstyr for å analysere radon i inneluft ved hjelp av våre sporfilmer Radtrak2®, Rapidos® og Duotrak®. Vi scorer alltid høyt i internasjonale sammenligningstester. Våre sikre målemetoder har høy presisjon og er akkrediterte.