Mål radon selv med detektorer fra Nordens ledende laboratorium

Verdens mest nøyaktige korttidsmåling med sporfilm
• Målingen kan gjennomføres hele året
• Unikt stort målevolum i detektoren
• Kort leveringstid og resultat av måling i løpet av en uke

AKKREDITERT

Hurtig radonmåling på arbeidsplassen

Rapidos® – bokser for raskt resultat i løpet av 10 dager.

AKKREDITERT

Radonmåling for å fastsette årlig gjennomsnittsverdi

Radtrak2® – bokser for pålitelig langtidsmåling av
radon, som gir en korrekt årlig gjennomsnittsverdi.

Måling av radon med radonbokser fra Nordens ledende laboratorium

Radon er en radioaktiv gass som dannes naturlig når stoffet uran238 brytes ned. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er 3–14 % av alle lungekrefttilfeller forårsaket av radon. Risikoen varierer avhengig av hvor man bor. Statens strålevern anslår at ca. 300 lungekrefttilfeller per år forårsakes av radon fra norske boliger. Bor eller arbeider man i en eiendom med høyt radonnivå, det vil si et radonnivå som overstiger grenseverdien på 100 Bq/m3, har man større risiko for å rammes. Derfor bør man måle radon i boligen og på arbeidsplassen.

Radonova er Nordens ledende laboratorium for måling av radon i eneboliger, i boligblokker og på arbeidsplasser. Ved hjelp av våre radonbokser, også kalt radondetektorer, kan man enkelt og med høy presisjon måle radonnivået i inneluften på arbeidsplasser, på skoler og i offentlige lokaler. Det eneste som kreves for å måle, er at vi sender deg radonbokser, som du utplasserer der du ønsker å måle. Deretter returnerer du boksene til vårt laboratorium, som analyserer dem og gir deg resultatet av målingen.

Vårt selskap har røtter i universitets- og forskningsmiljøet og har svært avansert utstyr for å analysere radon i inneluft ved hjelp av våre radondetektorer Radtrak2®, Rapidos® og Duotrak®. Vi scorer alltid høyt i internasjonale sammenligningstester. Våre sikre målemetoder har høy presisjon og er akkrediterte.