Skip to main content
0
AKKREDITERT

Radonmåling
i enebolig


Radtrak³® – Sporfilmer for nøyaktig måling av årsmiddelverdi i fyringssesongen

BESTILL HER
AKKREDITERT

Hurtig radonmåling
i enebolig


Rapidos® – Sporfilmer som gir resultat
i løpet av 10 dager.

BESTILL HER
DIGITAL

Elektronisk
radontiltak


RadonEye  – Hurtig og nøyaktig

BESTILL HER

Alt du trenger å vite om radon i boligen din

 

Det er viktig å ha kontroll på radonnivået i boligen siden forhøyede verdier kan føre til lungekreft. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anslår at radon fører til 300 dødsfall av lungekreft i landet vårt hvert år. Generelt skal man ha så lave radonnivåer som mulig siden helserisikoen reduseres lineært med lavere nivåer.

Når du måler, er det viktig at du følger måleprosedyren som er fastsatt av DSA. Du vil da kunne sammenligne de målte verdiene med DSAs tiltaksgrense på 100 Bq/m³. Ved å benytte et ISO 17025-akkreditert radonlaboratorium som Radonova sikrer du at du får en korrekt radonmåling.

En akkreditering stiller nemlig krav til kvalitet og at det følger korrekte instruksjoner med sporfilmene, også kalt radonmåler, som brukes ved radonmåling. På den måten kan man oppfylle kravene i måleprosedyren fra DSA.

Som akkreditert laboratorium gjennomgår man kontinuerlig eksterne revisjoner og deltar i internasjonale sammenligningstester hos ulike myndigheter.

Hvordan måler man radon i enebolig ?

For at målingen skal gi en årlig gjennomsnittsverdi, krever Statens strålevern at

  • målingen utføres i minst de to første etasjene med oppholdsrom
  • det måles i minst to oppholdsrom
  • måleperioden er minst to måneder innenfor tidsrommet 15.10.–15.04.

Øvrige opplysninger

  • Sporfilmene må returneres innen 1 1/2 år etter bestilling.
  • Du bekrefter at målingen er gjennomført i samsvar med instruksjonene ved å signere når du er innlogget på Mine sider.
  • Sporfilmene kan for eksempel ligge på en hylle eller henge fra tak.
Les mer

Radon finnes overalt – også der du bor

Også i områder klassifisert som «lavrisiko» forekommer radon i tilstrekkelig høye konsentrasjoner for at det kan oppstå problemer med inneluften.

Den luften som finnes i jorden, har alltid høyt radonnivå. Hvis det finnes utettheter i boligen eller på arbeidsplassen og store mengder radonholdig luft kommer inn, kan du få høyt nivå av radon i inneluften.

Merk at det kan være store lokale variasjoner, og at det dermed kan være stor forskjell på to hus som står ved siden av hverandre.

Les mer
Radongass

Bør man måle radon ved huskjøp?

En radonmåling bør alltid gjøres ved salg eller kjøp av hus. Siden radon ikke regnes som en skjult feil, må kjøperen finne ut om huset er et radonhus eller ikke. Sørg for at det blir gjort en måling før du kjøper huset, og for at du får tilgang til rapporten.

Er det behov for en rask radonmåling, kan man gjøre en såkalt korttidsmåling. Da kan du få et analysesvar i løpet av et par uker. En slik korttidsmåling er imidlertid kun veiledende.

Hvis det ikke er tid til å gjøre en radonmåling, kan du be om å få legge inn en klausul i kontrakten der det fremgår at du vil måle i etterkant, samt hvordan kostnadene for en eventuelle radonsanering skal fordeles. Dersom huset tidligere har vært målt for radon, har man plikt til å opplyse om dette ved hussalg.

Les mer

Hvordan senker man radonnivået?

For å beskytte deg mot radon er et godt første tiltak å måle forekomsten av radon i hjemmet og på arbeidsplassen. På den måten kan du finne ut om du oppholder deg i et miljø med høye radonnivåer. Hvis det viser seg at radonnivået er for høyt, er det viktig å få redusert dette. I Norge er det bestemt at grenseverdien for radon i inneluft skal være 100 Bq/m³.

Ved for høye nivåer på arbeidsplassen eller i hjemmet bør man hente inn en radonkonsulent for å identifisere hvor radonet kommer fra. Deretter kan man iverksette tiltak for å senke radonnivåeti luften. Det er viktig å benytte et selskap som er spesialister på radontiltak, og som har personale med dokumentert kompetanse.

Les mer