Skip to main content
0
AKKREDITERT

Radonmåling
i enebolig


Radtrak³® – Sporfilmer for nøyaktig måling av årsmiddelverdi i fyringssesongen

BESTILL HER
AKKREDITERT

Hurtig radonmåling
i enebolig


Rapidos® – Sporfilmer som gir resultat
i løpet av 10 dager.

BESTILL HER
DIGITAL

Elektronisk
radontiltak


RadonEye  – Hurtig og nøyaktig

BESTILL HER

Radonmåling ved huskjøp – en kort veiledning

Radon er en gass i inneluften som kan være helsefarlig ved for høye nivåer. Derfor er det viktig at du som huskjøper får kunnskap om radonsituasjonen ved et huskjøp. Hvis det er en seriøs megler, skal hun eller han på et tidlig stadium ha skaffet opplysninger om radonnivået. Det hender likevel at radonnivået ikke er lagt frem, og derfor er det viktig å vite hvilke spørsmål du skal stille. Nedenfor finner du noen råd og tips.

Hvilke spørsmål skal jeg stille til megleren angående radon ved huskjøp?

Det er viktig at du går gjennom følgende punkter i forbindelse med huskjøpet:

  • Av energideklarasjonen skal det fremgå om radonmåling er gjennomført.
  • Radonmålingen skal ikke være eldre enn 10 år.
  • Hvis det har vært gjort større ombygninger de siste 5 årene, skal det ha vært utført en ny måling etter dette.
  • Målingen som er gjennomført skal være en såkalt langtidsmåling, minst 2 måneder, som skal ha vært utført i løpet av fyringssesongen (15. oktober–15. april) med sporfilmer fra et akkreditert laboratorium. Dette for å få en korrekt årsmiddelverdi.
  • Målt årsmiddelverdi skal ligge under tiltaksgrensen som er 100 Bq/m3i Norge.

Hva gjør jeg hvis det er ikke er målt radon?

I forbindelse med hussalg er det som regel ikke tid til å gjennomføre en måling for å få en årsmiddelverdi. Det er fordi målingen tar 2 måneder og skal gjennomføres i fyringssesongen.

Derfor anbefaler vi å foreta en korttidsmåling på 7–10 dager. Bruker man Rapidos sporfilm fra Radonova, får man en svært god indikasjon for å kunne gå videre. I tillegg er denne målingen akkreditert. Med analyserapporten følger en vurdering av sannsynligheten for om radonnivået ligger over årsmiddelverdien eller ikke. Husk at alle etasjer må måles og helst alle soverom og andre områder der man oppholder seg i lengre tid.

Hva gjør jeg hvis radonnivået er over grenseverdien?

Hvis det er stor sannsynlighet for at grenseverdien er overskredet, bør du ta hensyn til det i kjøpekontrakten ved å legge inn en klausul der selgeren påtar seg kostnadene for iverksetting av tiltak. Hvis det er tid, kan man også hente inn et selskap som gjør en befaring med tanke på radon, og som deretter kan gi et kostnadsoverslag for radonreduserende tiltak.