Skip to main content
0

Allmenne vilkår

Radonova Laboratories AB («Radonova») driver nettsiden radonova.no og radonline.com, samt tilhørende nettsider («nettsiden»). Radonovas forretningsvirksomhet er registrert av Bolagsverket.

 1. Generelt
  1. Disse allmenne vilkårene («vilkårene») gjelder når du som forbruker («kunde») foretar en bestilling via nettsiden.
  2. Selgeren forbeholder seg retten til å avvise eller endre en kundes bestilling i enkelttilfeller (for eksempel dersom kunden har oppgitt feil personopplysninger og/eller har betalingsanmerkninger).
  3. Selgeren tar forbehold om utsolgte varer samt eventuelle bilde- og trykkfeil på nettsiden, for eksempel feil i produktbeskrivelser eller tekniske spesifikasjoner, feil priser samt prisjusteringer (som endrede priser fra leverandører, valutaendringer osv.). Selgeren har rett til å korrigere eventuelle feil og endre eller oppdatere informasjonen når som helst. All bildeinformasjon på nettsiden skal utelukkende ses som illustrasjoner. Slike illustrasjoner gjengir ikke nødvendigvis det antall varer kunden mottar, eller varens nøyaktige utseende, funksjon eller opprinnelse.
  4. Nettsiden eies av Radonova. Innholdet på nettsiden eies av Radonova eller av Radonovas samarbeidspartnere eller lisensgivere. Informasjonen er beskyttet av blant annet immaterialrettslige og markedsrettslige lover. Det betyr at varemerker, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout samt informasjon om varer, tjenester og annet innhold ikke må kopieres eller brukes uten skriftlig samtykke fra Radonova.
 2. Avtale og bestilling
  1. For å kunne gjennomføre et kjøp via nettsiden må kunden godta vilkårene. Ved å godta vilkårene forplikter kunden seg til å følge vilkårene i sin helhet og bekrefter å ha lest informasjonen om personopplysninger og samtykket i bruk av personopplysninger i henhold til Radonovas personvernpolicy.
 3. Kundeopplysninger m.m.
  1. Dersom Radonova har mistanke om at kunden misbruker brukerkontoen eller innloggingsopplysningene, eller på annen måte bryter vilkårene, har Radonova rett til å utestenge kunden. Radonova har også rett til å tildele kunden nye innloggingsopplysninger.
 4. Priser, gebyrer og betaling
  1. Ved bestilling via nettsiden gjelder de prisene som er angitt på nettsiden.
  2. Kunden kan benytte seg av de betalingsmåtene som er angitt på nettsiden. Selgeren har rett til å ta betalt av kunden allerede i forbindelse med bestillingen dersom kunden ikke har valgt fakturabetaling eller lignende betalingsmåte. Ved fakturabetaling kan det bli foretatt en kredittvurdering. Du vil i så fall bli informert om dette. Radonova forbeholder seg retten til ikke alltid å tilby alle betalingsmåter, samt til å endre betalingsmåte, dersom det kunden har valgt av en eller annen grunn ikke fungerer for øyeblikket, eller dersom kunden ikke godkjennes for den valgte betalingsmåten.
 5. Kampanjer og tilbud
  1. Selgeren kan fra tid til annen tilby kampanjer på nettsiden som kan ha gunstigere vilkår enn det som fremgår av disse vilkårene, for eksempel når det gjelder betaling eller utvidet angrefrist. Slike vilkår gjelder så lenge kampanjen varer, og for de spesifikke varene som selgeren angir i forbindelse med kampanjen. Selgeren forbeholder seg retten til å tilbakekalle slike kampanjer når som helst. Ved avslutning eller tilbakekalling av en kampanje gjelder disse vilkårene uendret. Tilbud på spesifikke varer på nettsiden gjelder i en begrenset periode og så lenge lageret rekker.
 6. Frakt og levering
  1. Lagervarer leveres normalt innen det antall arbeidsdager som angis på nettsiden.
 7. Angrefrist
  1. Ved kjøp av varer på nettsiden gjelder alltid 14 dagers angrefrist i henhold til gjeldende lov om forbrukerkjøp. Det betyr at kunden har rett til å angre kjøpet ved å varsle om dette innen 14 dager fra kunden eller kundens representant har mottatt den bestilte varen (angrefristen).
  2. Angrefristen gjelder ikke følgende varer:
   1. varer som er produsert i henhold til kundens anvisninger, eller som på annen måte har fått et tydelig personlig preg
   2. varer med brutt forsegling som ikke kan returneres fordi detektoren er eksponert
  3. Dersom kunden vil angre et kjøp som er gjort via nettsiden, skal kunden, før angrefristens utløp, sende en klar og tydelig melding til Radonova på følgende e-postadresse: kundeservice [at] radonova.no. Kunden skal angi navn, adresse og annen relevant informasjon, for eksempel ordrenummer, fakturanummer og varenavn, i meldingen.
  4. Dersom kunden benytter seg av angrefristen, betaler han/hun returfrakten og er ansvarlig for varens stand etter at han/hun har mottatt varen og under returfrakten. Varen skal returneres innen 14 dager fra det tidspunktet kunden varsler Radonova om at han/hun vil benytte seg av angrefristen. Varen skal sendes godt pakket, i god stand og i originalemballasjen.
  5. Selgeren kan iblant tilby gratis retur av visse varer. Dersom gratis retur gjelder, fremgår det av den aktuelle produktsiden på nettsiden, ellers står kunden for returfrakten.
  6. Dersom kunden angrer kjøpet, tilbakebetales det beløpet kunden har betalt for varen, tilsvarende valgt leveringstype. Dette gjelder ikke eventuelle ekstra fraktkostnader som følge av at kunden har valgt en annen leveringsmåte enn det selgeren tilbyr som standard.
  7. Selgeren tilbakebetaler beløpet snarest, og senest innen 30 dager fra og med det tidspunktet da varsel om at kunden ville benytte seg av angrefristen ble mottatt. Selgeren kan imidlertid vente med tilbakebetalingen til varen er mottatt, eller til kunden har dokumentert at varen er returnert, for eksempel ved å fremvise postkvittering. Tilbakebetaling skjer via det betalingsalternativet kunden har valgt, såfremt ikke annet er avtalt eller noe er til hinder for slik tilbakebetaling.
 8. Garanti og reklamasjon
  1. Reklamasjonsretten omfatter varer som er defekte i henhold til gjeldende lov om forbrukerkjøp. Dersom kunden vil gjøre feil på bestilt vare gjeldende, skal han/hun kontakte selgeren så snart som mulig etter at feilen oppdages via kontaktopplysningene som er angitt på nettsiden. Reklamasjoner som gjøres innen seks måneder fra kunden oppdaget feilen, anses alltid som foretatt i rett tid. Du finner informasjon om bruk av returskjema på www.signform.no.
  2. Selgeren betaler kun returfrakt for godkjente reklamasjoner, ellers betales returfrakten av kunden.
  3. Når reklamert vare er returnert og reklamasjonen er godkjent, kompenserer selgeren kunden i henhold til gjeldende lov om forbrukerkjøp. Selgeren vil gjøre sitt ytterste for at dette skal skje innen 30 dager fra selgeren mottar reklamasjonen, men det kan ta lengre tid avhengig av varens art. Selgeren forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon hvis det viser seg at varen ikke er defekt i henhold til gjeldende lov om forbrukerkjøp. Ved reklamasjoner følger selgeren retningslinjer fra Allmänna Reklamationsnämnden eller tilsvarende nemnder i andre europeiske land, se www.arn.se. Du finner mer informasjon på www.konsumentverket.se.
 9. Force majeure
  1. Selgeren er ikke ansvarlig for forsinkelser forårsaket av omstendigheter som er utenfor selgerens kontroll, for eksempel generell arbeidskonflikt, krig, brann, lynnedslag, terrorangrep, endrede myndighetsbestemmelser, tekniske problemer, feil på strøm-/tele-/dataforbindelser eller annen kommunikasjon samt feil eller forsinkelser på tjenester fra underleverandør på grunn av omstendigheter som nevnt over. Slike omstendigheter skal utgjøre fritaksgrunn som medfører fritak for skadeserstatning og andre sanksjoner. Skulle en slik situasjon oppstå, informerer selgeren kunden dels i begynnelsen og dels i slutten av perioden for den aktuelle situasjonen. Har situasjonen vart lenger enn to måneder, har både kunden og selgeren rett til å heve kjøpet med umiddelbar virkning.
 10. Endringer i vilkårene
  1. Selgeren forbeholder seg retten til å foreta endringer i disse vilkårene når som helst. Endringer gjelder fra det tidspunktet kunden godtar vilkårene (i forbindelse med et nytt kjøp eller ved besøk på nettsiden), alternativt 30 dager etter at selgeren har informert kunden om endringene. Selgeren anbefaler imidlertid at kunden holder seg regelmessig oppdatert på nettsiden for å få med seg eventuelle endringer.
 11. Ugyldighet
  1. Dersom kompetent domstol, myndighet eller voldgiftsnemnd slår fast at en bestemmelse i disse vilkårene er ugyldig eller ugjennomførlig, skal den aktuelle bestemmelsen og alle øvrige bestemmelser være gjeldende og gjennomførlige i den grad gjeldende lov tillater det. Bestemmelser som erklæres ugyldige eller ikke kan iverksettes, vil bli erstattet av relevante juridiske veiledninger og råd.
 12. Gjeldende lov og tvister
  1. Tvister skal i første rekke løses i minnelighet etter diskusjon med selgerens kundeservice. Ved en eventuell tvist følger selgeren beslutning fra Allmänna Reklamationsnämnden eller tilsvarende nemnder i andre europeiske land.
  2. Tvist som gjelder tolkning eller anvendelse av disse vilkårene, skal tolkes i samsvar med svensk lov og avgjøres av Allmänna Reklamationsnämnden eller i siste instans av allmenn domstol.