AKKREDITERT

Radonmåling
på arbeidsplass


Radtrak³® – Sporfilmer for nøyaktig måling av årsmiddelverdi i fyringssesongen

BESTILL HER
AKKREDITERT

Hurtig radonmåling
på arbeidsplass


Rapidos® – Sporfilmer som gir resultat
i løpet av 10 dager.

BESTILL HER
DIGITAL

Elektronisk
radontiltak

SPIRIT Radonsensor for kontor, skoler og industribygg

BESTILL HER

Alt du trenger å vite om radon på arbeidsplasser

 

Å måle radon i egen bolig er en selvfølge, men det samme gjelder ikke på arbeidsplassen. Det kan jo virke litt rart siden man oppholder seg nesten like lenge på jobb som hjemme. Derfor oppfordrer vi også kundene våre til å foreta måling på arbeidsplassen.
Faktum er at Arbeidstilsynet har regler for radon på norske arbeidsplasser. Følgende tiltaks- og grenseverdier gjelder for arbeidsplasser:

  • Radonnivået i inneluft bør holdes så lavt som praktisk mulig.
  • Tiltak for å redusere nivået bør iverksettes dersom det overstiger tiltaksgrensen på 100 Bq/m³.
  • Radonnivået bør uansett alltid være under grenseverdien på 200 Bq/m³.
  • Grensene gjelder oppholdsrom, og radonnivået er gitt som årsmiddelverdi.

Det er enklere enn du tror å måle på en arbeidsplass.

Hvor mange sporfilmer kreves for å måle på en arbeidsplass?

Ved radonmåling på arbeidsplasser anbefaler vi i Radonova at man følger retningslinjene som er fastsatt av IRMA (International Radon Measurement Association). Da oppfyller man også DSAs måleprosedyrer som Arbeidstilsynet henviser til. Fordelen med disse retningslinjene er i tillegg at man får gode prosedyrer som bidrar til å redusere tidsforbruket ved måleprosjekter. For eksempel er det viktig å unngå å måtte komme tilbake for å foreta ytterligere målinger på grunn av at man har brukt for få sporfilmer. Man får også en bedre oversikt over radonsituasjonen på arbeidsplassen og dermed en bedre kartlegging radoneksponeringen de ansatte utsettes for.

Ved en radonmåling skal følgende lokaler måles:

  • Lokaler/rom som brukes regelmessig i mer enn fire timer per dag
  • Alle underjordiske lokaler/kjellerlokaler eller andre lokaler med risiko for inntrengning av radon, som kan brukes av en person mer enn 50 timer per år.
  • Samtlige aktuelle lokaler/rom på kjeller- og sokkelplan. For større lokaler skal det brukes minst én detektor per 150 m²
  • På høyere etasjeplan: Minst to detektorer samt minst én detektor per 250 m².
Les mer
Beregn antall sporfilmer enkelt med Radonovas kalkulator.

Hvordan måler man radon på en arbejdsplads?

Mange skoler og arbeidsplasser har tidsstyrte ventilasjonsanlegg. Det innebærer at ventilasjonen slås på om dagen, og av om natten når det ikke er personer i lokalet. Det betyr som regel at radonnivået er høyere om natten enn om dagen når personer oppholder seg i lokalet.

Den innledende langtidsmålingen med sporfilm over to måneder som alltid skal gjennomføres, gir i disse tilfellene ikke svar på hvor mye radon man blir utsatt for i løpet av dagen.

Derfor kan det i enkelte tilfeller være viktig å måle radon i løpet av arbeidsdagen.

Les mer
arbeidsplasser

Måling av radon i arbeidstiden

Mange skoler og arbeidsplasser har tidsstyrte ventilasjonsanlegg. Det innebærer at ventilasjonen slås på om dagen, og av om natten når det ikke er personer i lokalet. Det betyr som regel at radonnivået er høyere om natten enn om dagen når personer oppholder seg i lokalet.

Den innledende langtidsmålingen med sporfilm over to måneder som alltid skal gjennomføres, gir i disse tilfellene ikke svar på hvor mye radon man blir utsatt for i løpet av dagen. Derfor kan det i enkelte tilfeller være viktig å måle radon i løpet av arbeidsdagen.

Les mer

Personbåren måler

Overstiger radonnivået 200 Bq/m³, kan den reelle radoneksponeringen arbeidstakeren blir utsatt for måles direkte med personbåren måler.

Les mer