Skip to main content
Nyheter

Radonova medvirker i stort polsk opplæringsprosjekt

I Polen er kunnskapen om radon generelt svært lav, hvis man sammenligner med andre europeiske land. Selv om befolkningens bevissthet gradvis har blitt bedre, er det få som er kjent med effektene av langvarig eksponering for radon. For å bidra til økt kunnskap og fremme interessen for radon og vitenskap medvirker Radonovas Zuzanna Podgórska som ansvarlig for deler av et…
Thomas Chauvin
2020-12-16
Nyheter

Radonovas radonmåling best ved fransk referansetest

Radonova Laboratories har oppnådd svært gode resultater ved en sammenlignende referansetest utført av statlige franske IRSN (institute de Radioprotection et sureté nucléaire). Radonova deltok med detektoren Radtrak2 og fikk det beste resultatet av samtlige medvirkende selskaper. Den aktuelle referansetesten innebærer at sporfilmer eksponeres for ulike nivåer av radon. Resultatene blir deretter sammenlignet med de offisielle referanseverdiene som angis av IRSN.…
Thomas Chauvin
2020-12-01
Nyheter

Radon på arbeidsplassen: Leteng gjennomfører smidig måling

I EUs stråleverndirektiv påpekes det at radoneksponering ikke bare er et problem i boliger, men også på arbeidsplasser. Norge har ikke tatt dette direktivet inn i sitt lovverk, men Arbeidstilsynet har slått fast at norske arbeidsgivere er ansvarlig for at arbeidstakerne er vernet mot radoneksponering. Etter at Arbeidstilsynet oppdaterte sine krav og anbefalinger i 2018, har mange norske foretak gjenomført…
Thomas Chauvin
2020-11-10
Radonmåling

En guide for deg som vil forstå radondosimetri

Nedenfor følger en kort introduksjon til radondosimetri, som beskriver hva det er, og når og hvordan det brukes. Guiden er utarbeidet med hjelp fra laboratorieekspertene i Radonova. Ta gjerne kontakt med dem hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon. Hva er forskjellen mellom vanlig radonmåling og bruk av dosimeter? Ved vanlig radonmåling analyserer man radonnivået i et rom ved…
Thomas Chauvin
2020-10-27
Radonmåling

Bør jeg være urolig for sporadisk høye radonnivåer?

Bør jeg være urolig for sporadisk høye radonnivåer? Radonnivået i hus kan variere mye i løpet av et døgn, men også fra døgn til døgn. Merk imidlertid at helsefarene knyttet til radon kommer av at man i 10–20 år har vært utsatt for forhøyede radonnivåer, som på sikt kan føre til lungekreft. Du trenger derfor ikke bekymre deg for sporadisk…
Thomas Chauvin
2020-10-12
NyheterArbeidsplass

Hvordan har covid-19 endret forutsetningene for radonmålinger?

Hvordan har covid-19 endret forutsetningene for radonmålinger? Den pågående pandemien har endret forutsetningene for radonmåling over hele verden. Adm.dir i verdens største radonlaboratorium, Radonova, kommenterer her endringene i bransjen. Viktigere enn noen gang å beskytte lungene Covid-19 har satt folkehelsen i sentrum, og her på radonlaboratoriet merker vi at interessen for å måle radon også har økt. Stadig flere tenker…
Thomas Chauvin
2020-09-29
ArbeidsplassRadonmåling

De vanligste spørsmålene om radonmåling på arbeidsplasser

De vanligste spørsmålene om radonmåling på arbeidsplasser Her prøver vi å gi overgripende svar på de vanligste spørsmålene om radonmåling på arbeidsplasser. Hvorfor må man måle radon på arbeidsplassen? Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgivere å kartlegge sine ansattes radoneksponering. Arbeidstilsynet refererer til anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ og maksgrense på 200 Bq/m³ i årsmiddelverdi, fastsatt av DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet).…
Thomas Chauvin
2020-09-15
Radonmåling

Den ultimate guiden til radoninstrumenter

Den ultimate guiden til radoninstrumenter Sammenlignet med tidligere finnes det i dag et stort antall instrumenter å velge mellom. Prisbildet er svært varierende, og man kan få radoninstrumenter fra 3 000 kr opptil 150 000 kr. Som en grunnregel kan man nok slå fast at «du får det du betaler for». Det vil si at det ikke finnes noe magisk…
Thomas Chauvin
2020-09-01
Radonmåling

Slik sikrer Radonova optimal kvalitet på radonmålingen

Radonova har alltid strebet etter nøye å overholde lover og regler i alle de land der vi utfører radonmålinger, slik at vi kan tilby kundene en høy kvalitet på tjenestene våre. Vi sørger omhyggelig for å opprettholde vår ISO17025-sertifisering, deltar i alle sammenligningstester vi blir invitert til og følger nøye alle måleprosedyrer slik de er definert av de ulike nasjonale…
Thomas Chauvin
2020-07-07