Skip to main content
0
Category

Enebolig

Enebolig

Hvordan reduserer jeg høye nivåer av radon?

Dersom radonet kommer fra grunnen, kan det i visse tilfeller være nok å tette sprekker og andre utettheter i husets grunnmur. Dersom det ikke er nok, kan man skape et undertrykk under huset slik at jordluften ikke suges inn. Det finnes forskjellige metoder for dette, blant annet radonbrønn/-sug. Disse tiltakene kombineres eventuelt med utbedringer av ventilasjonen i bygget. Radonbrønn med avtrekk…
Johan Olsson
2022-03-10
ArbeidsplassEnebolig

Radongass: Hva er et farlig nivå for eksponering?

Helseeffektene ved eksponering for radongass er godt dokumenterte og kan i verste fall være livstruende. Faktum er at radongass i dag er den nest vanligste årsaken til lungekreft etter røyking. Forekomsten av lungekreft hos mennesker som aldri har røykt, stiger, og er nå den sjuende vanligste årsaken til kreftrelatert død i verden. Vi vet at langvarig eksponering for gassen i…
Jonas Paulsrud
2021-09-06
RadonmålingEnebolig

Finnes radon kun i kjellerne våre?

Det korte og korrekte svaret er nei, radon forekommer ikke bare i kjellere. Derimot er det vanligere med forhøyede radonverdier i kjellerrom enn i andre deler av huset. Den enkle grunnen til det er at kjellere har direkte kontakt med bakken. Radon i grunnen er den vanligste årsaken til forhøyede radonnivåer. Radon er en radioaktiv gass med betegnelsen Rn-222, som…
Thomas Chauvin
2020-03-03
EneboligRadonmåling

Må man måle radon på hytta?

Det kommer inn mange spørsmål om radon til Nordens største radonlaboratorium Radonova. Et av de vanligste, er om man bør måle radon på hytta? Før vi går inn på den problemstillingen, er det viktig å påpeke at det viktigste er å måle radon i den boligen man bor fast i (der man oppholder seg over lengst tid). Det er viktig…
Thomas Chauvin
2020-02-27
ArbeidsplassEneboligNyheterRadonmåling

Radonova øker produksjons- og analysekapasiteten med flere ansatte – les intervjuet med vårt nyeste tilskudd

Benjamin Portin ser mulighetene hos Radonova Som nyansatt er det ikke alltid så lett å komme inn i rollen. For Benjamin Portin har det likevel gått fort å bli en del av Radonova Laboratories. Fra tidligere ekstrajobb i Radonova har Benjamin nå gått over i full stilling i selskapets produksjons- og analyseavdeling. – I mitt tilfelle hjelper det selvsagt at…
EneboligRadonmåling

Kjeller – Inntrengningspunkter for radon

Under vinduetLensepumpeSprekk i fundamentveggerSelSprekk i betongplaterGulvavløpStøtteinnleggMange hus har kjeller. Enten den er ferdig eller ikke er det alltid en mulighet for at radon kan trenge inn i huset via kjelleren. Alle boliger vil ikke ha alle de inntrengningspunktene som er vist her, men bildet illustrerer de vanligste. Hver for seg kan alle disse inntrengningspunktene bidra til høye radongasskonsentrasjoner i hjemmet.…
ArbeidsplassEneboligNyheterRadonmåling

Radonovas radonmålinger får toppkarakter hos Europas ledende måleinstitutt for strålevern

I referansetester utført av det statlige, tyske strålevernet BfS (Bundesamt für Strahlenschutz), har Radonova Laboratories fått svært gode skussmål. Sammenlignende tester av fire forskjellige radonprøver viser at Radonovas resultater i alle tilfeller avvek med mindre enn ti prosent fra tilsvarende referanseverdi. BfS er Europas ledende aktør innen kalibrering av radonmålingsutstyr og en av få som er akkreditert for kalibrering basert…
Karl Nilsson
2018-09-21
EneboligRadonmåling

Hvordan måler man radon?

Radon er en såkalt edelgass, og dessuten er den radioaktiv. Det betyr at den avgir stråling som er ioniserende. Dersom mennesker utsettes for mye slik stråling på arbeidsplassen eller i hjemmet, kan det føre til celleskader og dermed kreft. Det er anslått at opptil 14 % av alle tilfeller av lungekreft i verden i hovedsak skyldes radon. Radon kommer fra…
Kalle Byström
2018-09-14