Hurtig radonmåling på arbeidsplass

fra 595 kr/st  (476 kr/stk eks. mva)

For hurtigmåling anbefaler vi Rapidos som gir en indikasjon på om radonnivået på arbeidsplassen din ligger innenfor et akseptabelt nivå.

  • Sporfilmer plasseres i rom der folk oppholder seg mer enn tilfeldig. Eksempler er kontorer, møterom, kantine, produksjon, betjent lager.
  • Målinger skal gjøres i alle bygninger og i tilbygg med oppholdsrom.
  • Det skal plasseres minst én sporfilm pr. 150 m² i alle etasjer med bakkekontakt, normalt 1. etasje og kjeller.
  • Selv om grunnflaten er mindre enn 300 m², må minst tre sporfilmer benyttes.
  • Mål alltid i de rommene du og dine kolleger tilbringer mest tid

Vil du heller bestille en måling som gir en årlig gjennomsnittsverdi, anbefaler vi en såkalt langtidsmåling med våre Radtrak³®-sporfilmer. En slik måling kan tidligst begynne 15. oktober og skal pågå i minst to måneder. Radonova anbefaler å måle i henhold til «Måleprosedyre for radon i skoler og barnehager), utgitt av DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) i 2015. Den er også egnet for øvrige arbeidsplasser og kan benyttes til å vurdere om kravene fra Arbeidstilsynet er oppfylt.

Nullstill

Produktnr: 200025 Kategori:

I tillegg til sporfilmene er følgende inkludert:

  • Kostnadsfri levering
  • Tydelige måleinstruksjoner som viser hvor sporfilmer skal plasseres.
  • Innloggingsopplysninger slik at du kan angi start- og stopptidspunkt for målingen på vår nettside, hvor du også kan få vite analyseresultatet.
  • Analyse- og målerapport fra vårt akkrediterte laboratorium.
  • Telefonstøtte hvis du trenger hjelp.