Category

Nyheter

Sesongarbeidere er en viktig del av Radonovas radonmåling og analyse

By Nyheter No Comments

Radonmåling er i stor grad sesongbetont med mai måned som en avsluttende topp. Men allerede fra oktober er det travle dager når tusenvis av detektorer skal sendes ut til kunder og deretter tas imot for analyse. For å klare dette arbeidet er sesongarbeidere en viktig del av Radonovas virksomhet. Vi har truffet 25-årige Melker Lindberg som er i ferd med å avslutte sin første sesong hos Radonova.

Hva fikk deg til å søke stillingen som sesongarbeider?

En god venn av familien har jobbet her i litt over et år og hadde mye godt å si om arbeidsplassen. Han nevnte at det kom til å bli behov for ekstra personell i høysesongen og fortalte om jobben. Det gjorde at jeg ble interessert. Etter å ha jobbet av og til på et aldershjem i flere år hadde jeg behov for å gjøre noe helt annet en stund.

Viktig med strukturerte prosesser

Fortell litt om jobben og hverdagen som sesongarbeider.

Jeg er en del av det arbeidslaget som tar imot alle detektorene som sendes tilbake etter å ha vært ute på måleoppdrag. Når de returnerte pakkene og konvoluttene er åpnet, skanner vi detektorene i systemet og tar ut sporfilmene. Deretter settes sporfilmene opp i karusellene der de gjøres klar for etsingen, som er neste trinn i prosessen.

I tillegg har det vært en del arbeid med dokumentasjon. Samtidig som mange momenter og prosesser er digitaliserte, finnes det fortsatt blanketter, Excel-ark og håndskrevne lapper som sendes inn sammen med sporfilmene, og som må samles, merkes, skannes og legges inn i systemet.

Er det noe du synes har vært vanskeligere enn forventet?

Arbeidet med å sette opp sporfilmene i karusellene kan bli ensformig. Det var også noe kollegene mine advarte meg om helt fra starten av. Og ganske riktig – den store utfordringen er å holde fokus, har jeg funnet ut. Det er en spesielt interessant utfordring siden jeg har ADHD. Merkelig nok har det gått ganske bra, takket være at man aldri sitter alene på avdelingen. Derfor kan det være ganske hyggelig faktisk, nesten som å sitte og skrelle poteter med venner.

Hvordan opplever du Radonova som arbeidsplass?

Det som slår meg først er at det er en stabil og avslappende arbeidsplass. Her har man også greie kolleger som gjør at arbeidsdagene går ganske fort. Jeg hadde knapt nok hørt om radonmåling før jeg begynte her. Etter bare én sesong føler jeg at jeg har lært en hel del. Nå har jeg søkt kokkeutdanning i Grythyttan til høsten. Hvis jeg ikke kommer inn der og blir værende i Uppsala, kan det godt være at jeg søker jobb som sesongarbeider hos Radonova igjen.

Melker Lindberg, sesongarbeider

Melker Lindberg

Informasjon i forbindelse med koronakrisen og covid-19

By Nyheter No Comments

Radonova har iverksatt flere tiltak for å sikre kritiske prosesser under den pågående pandemien og spredningen av covid-19. Som andre bedrifter og virksomheter er vi påvirket av den svært alvorlige situasjonen, men gjennomfører inntil videre analyser og leveranser uten forstyrrelser. Vår kundeservice er åpen som vanlig og tilgjengelig for deg som har spørsmål om radon og radonmåling.

For å minimere smittespredning jobber de av våre medarbeidere som har mulighet til det hjemmefra inntil videre. De som bemanner laboratoriet vårt og sikrer andre funksjoner som ikke kan håndteres hjemmefra, har stort fokus på å redusere risikoen for eksponering eller spredning av covid-19.

Koronavirusets herjinger minner oss også om årsaken til at vi finnes og jobber med det vi gjør. På samme måte som radon er covid-19 en alvorlig helserisiko som kan skade lungene våre. Det gjør oss mer motivert enn noensinne til å fortsette virksomheten vår og bidra til å fremme menneskers helse.

For aktuell informasjon om koronaviruset og covid-19 viser vi til www.fhi.no og helsenorge.no

Karl Nilsson, adm.dir., Radonova Laboratories

Tryggve Rönnqvist får årets ERA Award

By Nyheter No Comments

Under den europeiske radonuken som nylig gikk av stabelen ble Radonovas radonspesialist Tryggve Rönnqvist tildelt årets ERA Award. Tryggve får prisen for sitt mangeårige arbeid og sin ekspertise innen radonspørsmål samt utviklingen av nye, innovative løsninger for radonmåling.

Tryggve Rönnqvist fikk prisen med et overbevisende flertall av stemmene i konkurranse med tre andre europeiske radoneksperter. I tillegg til sin kunnskap og erfaring fikk Tryggve anerkjennelse for sin tilgjengelighet og vilje til å hjelpe kolleger i bransjen og andre som er opptatt av radonspørsmål.

ERA er en viktig organisasjon med stor innflytelse på forskning og spørsmål som angår radon og radonmåling. Jeg er naturligvis både glad og stolt over å få årets ERA Award. Hele mitt yrkesliv har vært preget av forskning og kunnskapsutveksling innen radonspørsmål. Derfor er jeg veldig stolt over prisen og vil gjerne takke medlemmene i ERA for denne anerkjennelsen. Prisen er også en påminnelse om at kampen mot de helseskadelige effektene av radon er et internasjonalt anliggende der alle krefter må gå sammen.

Den europeiske radonuken ble arrangert i Wien 24.–28. februar. På konferansen ble det presentert en rekke forskningsprosjekter og nye løsninger som skal kunne redusere de skadelige effektene av radon. Radonova presenterte blant annet arbeidet med å kommunisere risikoene ved radon i Norge.

Tryggve Rönnqvist jobber som teknisk sjef i Radonova Laboratories.

Tryggve Rönnqvist får årets ERA Award

Radonova møter økt etterspørsel med forsterket support

By Nyheter No Comments

Etterspørselen etter pålitelige radonmålinger og radoninstrumenter er stadig økende. Radonova har derfor styrket supportavdelingen med enda en ansatt, Erica Hall.

Erica forteller oss om en stimulerende jobb med mye kundekontakt og gode utviklingsmuligheter.

Kan du si litt om bakgrunnen din?

Jeg har en litt blandet bakgrunn hvis du ser på utdanning og arbeidserfaring. Jeg er utdannet innenfor hotell, reiseliv, finans og administrasjon. Når det gjelder jobbefaring, har jeg blant annet drevet egen bedrift, vært butikksjef og jobbet med ordrebehandling. I dag virker det som om det er en fordel å ha litt variert bakgrunn og mye erfaring med arbeid med mennesker. Uansett hvor jeg har jobbet så har nok det å yte god service og hjelp vært en rød tråd. Det har også hjulpet meg til å komme raskt inn i rollen min i Radonova.

«Stor frihet under ansvar»

Hva var det som tiltalte deg med Radonova?

Det virket som et seriøst selskap med gode visjoner og en virksomhet som i bunn og grunn handler om å bedre menneskers helse. Inntrykket mitt var og er at dette er en arbeidsplass der man kan vokse som menneske. Man får stor frihet under ansvar. Ønsker du å utvikle deg og fortsette videre i nye roller, har du alle muligheter.

Hva synes du om å jobbe med support?

Jeg liker spesielt godt å ha kontakt med kunder og bidra til at de blir fornøyde. Mange har lite eller ingen erfaring med radonmåling, og derfor må vi naturligvis gjøre det så enkelt og praktisk som mulig, uansett hvor mye eller lite erfaring kundene har.

På hvilken måte vil du si at arbeidet er stimulerende?

På den ene siden hender det ofte at du snakker med de samme kundene flere ganger. Det bidrar til økt engasjement og mer personlige kunderelasjoner. På den andre siden er jobben variert. Du vet aldri hva som skjer i løpet av en dag på support, noen ganger ringer telefonen konstant, andre ganger er det mye som må løses raskt. Det liker jeg godt. Jeg har også en del administrativt arbeid knyttet til måleinstrumentene våre, så det blir en god blanding.

«Enestående teamarbeid»

Er det noe som har vært vanskeligere enn du trodde på forhånd?

Det var jo ingen overraskelse akkurat, men det å lære seg et helt nytt område har ikke alltid vært lett. Det er en pågående prosess, men jeg bruker kunnskapen jeg har opparbeidet meg etter hvert som jeg kommer videre, og jeg tar også kurs som hjelper meg i hverdagen. Radonmåling er et område som krever mye faktakunnskap, og jeg synes det er fint å hele tiden lære nye ting. Så har jeg, som sagt, en fordel i og med at jeg har lang erfaring med kundekontakt. Hvis du ikke liker folk, spiller det ingen rolle hvor mye faktakunnskap du har. Spesielt ikke når du jobber med support.

Hva tenker du om Radonova som arbeidsplass?

Det føles som om vi er en god blanding av folk både når det gjelder alder og ulik bakgrunn, kunnskap og interesser. Det har vært lett å komme inn i gruppen, og nå føles det som om jeg har vært her lenger enn jeg faktisk har. Som nyansatt får du også god hjelp av kunnskapsrike kolleger som har jobbet her lenger. Dette er et utpreget teamarbeid som styrkes ved at vi stadig påtar oss roller som ligger utenfor våre vanlige arbeidsoppgaver. I sin tur gir dette god oversikt og gjør det lettere å forstå hele arbeidsflyten og prosessene våre. Som supportmedarbeider bidrar det også til at jeg kan svare umiddelbart på en rekke spørsmål fra kundene.

Erica hall

Rekordstort interesse for den europeiske radonuken

By Nyheter No Comments

Interessen for årets utgave av «European Radon Week» er svært stor. Årets konferanse arrangeres i Wien 24.–28. februar og har vært utsolgt en god stund. Bak arrangementet står European Radon Association (ERA), EU-kommisjonen og Europas største radonprosjekt MetroRADON.

Årets program omfatter blant annet presentasjoner av de studiene innenfor MetroRADON som har vært gjennomført til nå. Deltakerne kan også høre om hvordan innføringen av det nye direktivet EURATOM BSS har gått i de enkelte europeiske landene.

– Konferansen i Wien er utvilsomt en av de viktigste som gjennomføres i år. Her samles europeiske forskere, myndigheter og bedrifter for å utveksle erfaringer og dele kunnskap. Konferansen er også viktig på den måten at den hjelper de ulike aktørene med å identifisere hvilke områder som krever ytterligere forskning og studier. Arrangementet bidrar også til å utvikle og innføre felles målemetoder og standarder innenfor radonmåling, kommenterer Radonovas José-Luis Gutiérrez Villanueva, sekretær i ERA.

– Som verdens ledende radonlaboratorium vil Radonova fortsette å være en aktiv del av det internasjonale arbeidet mot den helsefarlige eksponeringen for radon. Gjennom å dele kunnskap og erfaring fra en rekke ulike land vill vi ikke minst bidra til å sikre kvaliteten ved måling og analyse av radon, sier Karl Nilsson, adm.dir ved Radonova Laboratories.

På konferansen vil det bli presentert en rekke forskningsprosjekter og nye løsninger som skal kunne redusere de skadelige effektene av radon. Radonova vil blant annet presentere arbeidet med å kommunisere risikoene ved radon i Norge.

Mer informasjon om European Radon Week 2020 finnes her»

For mer informasjon om radon og radonmåling se www.radonova.no

Rekordstort interesse for den europeiske radonuken

Valideringstest: Radonova får høy karakter av PHE

By Nyheter No Comments

Radonova Laboratories har ved en valideringstest utført av den statlige, engelske folkehelsemyndigheten PHE (Public Health England) fått svært gode resultater. Den siste valideringstesten innebærer at Radonova for andre gang på kort tid får svært gode resultater på tester utført av PHE.

PHEs valideringstester viser, på samme måte som tidligere gjennomførte, sammenlignbare tester, at Radonova har små avvik fra aktuell referanseverdi. I den siste testen hadde Radonova i samtlige fem tilfeller avvik på mindre enn 4,7 prosent fra aktuell referanseverdi.

Den aktuelle testen innebærer at sporfilmer eksponeres for ulike nivåer av radon. Deretter sammenlignes resultatene med de offisielle referanseverdiene som angis av PHE.

– Det føles selvsagt veldig godt å kunne følge opp og vise til gode testresultater også ved en valideringstest. PHE stiller gjennomgående svært strenge krav til pålitelighet og funksjon. Det er spesielt gledelig at en høyt ansett, uavhengig part for andre gang på mindre enn et år bekrefter at våre sporfilmer og målemetoder holder en høy og jevn kvalitet, sier radonspesialist Tryggve Rönnqvist i Radonova Laboratories.

I testen ble sporfilmene utsatt for en eksponering i området 177–2526 kBqh/m3.

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv gass som trenger inn fra byggegrunnen, og i noen tilfeller kommer fra byggematerialet. Avhengig av grunnen under huset og typen byggkonstruksjon kan det oppstå skadelige, høye konsentrasjoner av radon. Radon er en helserisiko som nest etter røyking er den vanligste årsaken til lungekreft. Globalt regner man at 230 000 mennesker rammes av lungekreft hvert år som følge av langvarig eksponering for radon.

Ifølge Verdens Helseorganisasjon, WHO, skyldes 3–14 % av alle tilfeller av lungekreft radon, avhengig av hvor man bor. WHO anbefaler en grenseverdi for radonnivå på 100 Bq/m3.

Valideringstest: Radonova får høy karakter av PHE

Radonova lanserer ROBIN2 – profesjonell radonsensor med svært høy følsomhet

By Nyheter, Radonmåling No Comments

Radonova Laboratories lanserer nå radonsensoren ROBIN2. Den nyeste versjonen er dobbelt så følsom som forgjengeren og har en nyutviklet responsfunksjon for optimal reaksjon på raske endringer i radonnivået.

ROBIN2 er en profesjonell radonsensor for fast installasjon i smarte hjem, radonovervåking, radonevakuering eller montering i luftbehandlingsaggregater og fraluftsvifter. Radonsensoren kobles enkelt til regulator, sentralenhet, datalogger, viftereguleringssystemer eller PLC. Sensoren fås i forskjellige varianter.

Gjennom den nye responsfunksjonen får man bedre tilpasning til tidsvariasjonene i radonkonsentrasjonen. Dette skyldes den økte følsomheten som reduserer feil ved lavere konsentrasjoner der man ellers er begrenset av en dårligere statistikk fordi pulshastigheten blir lav. ROBIN2 har et nyutviklet moderkort som er bedre isolert og mer motstandsdyktig overfor værpåvirkning. ROBIN2 leveres i en basisversjon for innendørs bruk og en gruveversjon. Gruveversjonen har ytterligere en beskyttelse mot støv og fuktighet og er optimert for underjordiske målinger. ROBIN2 leveres fra og med desember 2019.

– Jeg er stolt over at Radonova har lykkes med å forbedre ROBIN, som var den første radonsensoren på markedet allerede i 2016. ROBIN2 er klart markedsledende takket være den nye funksjonaliteten, ikke minst med tanke på responsfunksjon og stabilitet, sier Dag Sedin, som er seniorrådgiver hos Radonova, og som også var med da den første versjonen ble lansert.

Kort om ROBIN2

ROBIN2 måler radonkonsentrasjonen i Bq/m³ og gir et analogt utsignal på 1-10V, proporsjonalt med mengden radon i luften. ROBIN2 har forbedret følsomhet enn ROBIN siden målekammeret er større og mer effektivt. Utsignalet er også mer stabilt og mer følsomt for den reelle variasjonen i radonkonsentrasjon. Om ønskelig kan måleområde defineres av kunden. Radonsensoren er beskyttet mot elektromagnetiske forstyrrelser og kan kobles til tyristorregulator. Sensoren kan monteres uavhengig av retning og kan installeres fast i rommiljø, ventilasjonssjakt eller luftbehandlingsaggregat. Gruveversjonen har forsterket fuktbeskyttelse og er bygget for underjordisk miljø.

Tåler montering i laminær og turbulent luftstrøm

Høy følsomhet for å gi god tidsoppløsning

Stor fleksibilitet og mulighet for å tilpasse radonsensoren for OEM

For mer informasjon om ROBIN2 se https://radoninstrument.com/produkt/robin/

ROBIN2

Radonova fortsetter å ekspandere internasjonalt – starter virksomhet i Polen

By Nyheter No Comments

Radonova har ansatt Zuzanna Podgórska som ansvarlig for selskapets nystartede virksomhet i Polen. Ved å rekruttere Zuzanna følger Radonova strategien med å rekruttere lokale radoneksperter for enkelte markeder. Som flere andre land har Polen innført nya nasjonale regler som en følge av EURATOM-direktivet BSS 59/2013. Det gjør i sin tur at etterspørselen etter pålitelige og smidige radonmålinger forventes å øke.

Med Zuzanna Podgórska får Radonova bedre mulighet til å bearbeide det voksende polske markedet for måling og analyse av radon. Satsingen i Polen innebærer at Radonova vokser videre på et globalt marked med stadig strengere krav til håndtering av radon i hjem og på arbeidsplasser.

– Med nye lover og regler tar Polen et viktig skritt mot økt kunnskap om de helseskadelige effektene av radon. Samtidig er det langt igjen til radonmåling har blitt en naturlig del av det forebyggende arbeidet med radon. Min oppgave blir nå å bidra til økt kunnskap og sikre at flere kan dra nytte av Radonovas verdensledende tjenester og produkter innenfor måling og analyse av radon, kommenterer Zuzanna Podgórska.

– Vi ser fra tidligere etableringer hvor viktig det er med lokalt nærvær. Selv om det er mange faktorer som ikke skiller seg nevneverdig fra hverandre når det gjelder selve måle- og analyseprosessen, er hvert marked fremdeles unikt. Det kreves god kunnskap om lokale forhold for at man skal lykkes. Zuzanna har en solid bakgrunn og erfaring som gir oss et tydeligere og bedre nærvær når vi nå vil styrke vår posisjon i Polen, kommenterer Karl Nilsson, adm.dir. i Radonova Laboratories.

Rasjonelle prosesser, service og kvalitet avgjørende

– For å lykkes på det polske markedet kreves det at man kan tilby høy kvalitet i alle ledd. Radonova er sertifisert i henhold til ISO 17025 og er den eneste aktøren som tilbyr en nettjeneste, Radonline, som forenkler radonmåling og analyse. Jeg er overbevist om at Radonovas produkter og tjenester har alle muligheter til å bli en suksess også i mitt hjemland, Polen, avslutter Zuzanna.

Zuzanna Podgórska har en magistergrad fra Det tekniske universitet i Warszawa, der hun blant annet har studert passive radonbokser. Zuzanna har i flere år arbeidet som spesialist ved Polens sentrallaboratorium for strålevern. Hun arbeider også med en avhandling om geologisk kartlegging av radon.

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv gass som trenger inn fra byggegrunnen, og i noen tilfeller kommer fra byggematerialet. Avhengig av grunnen under huset og typen byggkonstruksjon kan det oppstå skadelige, høye konsentrasjoner av radon. Radon er en helserisiko som nest etter røyking er den vanligste årsaken til lungekreft. Globalt regner man at 230 000 mennesker rammes av lungekreft hvert år som følge av langvarig eksponering for radon.
Ifølge Verdens Helseorganisasjon, WHO, skyldes 3–14 % av alle tilfeller av lungekreft radon, avhengig av hvor man bor. WHO anbefaler en grenseverdi for radonnivå på 100 Bq/m3.

Zuzanna Podgórska

Presentasjon av MARKUS 10 – instrument til måling av radon i jord

By Nyheter No Comments

Radonova kjøpte tidligere i år Gammadatas instrument for radonmåling. Blant de instrumentene som har gjort Radonovas produktportefølje enda sterkere finner man MARKUS 10, et svært brukervennlig presisjonsinstrument som brukes til å fastslå radoninnholdet i jord. Det innebærer at det batteridrevne instrumentet er utviklet med spesielt fokus på enkelhet og pålitelighet. Her følger en presentasjon av jordradonmåleren MARKUS 10:

MARKUS 10 – oversiktlig betjening

MARKUS 10 0g den hule målesonden skal festes i bakken. Deretter startes målingen med et enkelt knappetrykk. Etter det pumpes jordluften gjennom sonden og inn i et målekammer som detekterer radondøtre (dvs. ladede isotoper som dannes ved nedbrytingen av radongass og er festet til partikler og aerosoler). Deretter vises resultatet av målingen i displayet etter 820 sekunder. For å hindre at det kommer vann inn i målekammeret, er instrumentet beskyttet med en vannlås.

Beskrivelse av måleprosessen

I den innledende målefasen pumpes jordluft opp gjennom et sonderør inn i målekammeret. Pumpetiden (ca. 30 sekunder) sikrer at kammeret fylles med jordgass. Dersom trykket i røret faller under en gitt verdi, stanser en trykksensor pumpen. Hvis det skjer, starter pumpen igjen når trykket stiger. Det innebærer at pumpens kjøretid alltid er den samme. På den måten blir resultatet at det alltid måles et fastsatt luftvolum.

Etter pumpefasen påbegynnes målefasen. Da aktiveres detektoren, og spenningen til målekammeret slås på. Deretter driver et elektrisk felt i kammeret de ladede radondøtrene mot detektoren. Deretter registrerer detektoren alfastrålingen fra radondøtrene. Detektorpulsene forsterkes og filtreres i en kanalanalysator som kun måler pulser fra den kortlevde radondatterisotopen polonium 218. Som en følge av det elimineres de desintegrasjonsrestene som kommer fra polonium 214 som har ca. 10 ganger lengre halveringstid og som ellers blir værende med en forstyrrende bakgrunn i flere timer. Deretter beregnes radoninnholdet ut fra antall detekterte polonium 218-desintegrasjonsrester, og resultatet vises i klartekst på instrumentets display (kBq/m3 radongassaktivitet). Legg også merke til at displayet blinker i målefasen og går over til fast lys når målingen er avsluttet.

Ettersom instrumentet bare teller pulser fra den kortlevde nukliden polonium 218, kan en ny måling påbegynnes allerede etter 18 minutter. Etter den tiden vil aktiviteten fra den tidligere målingen ha avtatt tilstrekkelig til at den nye målingen ikke påvirkes.

MARKUS 10 leveres med tilbehør i en feltmessig instrumentveske. Den inneholder også lader, vannlås, håndtak, slagnakke, fastnøkkel til sonderør og utskiftbar spiss.

MARKUS 10 – tekniske spesifikasjoner:

Pumpekapasitet: 1,8 l/min
Effektiv pumpetid: 30 s
Nedre trykkgrense: 0,95 Atm
Type detektor: Passivated Implanted Planar Silicon (PIPS™) Detector
Aktivt detektorområde: 100 mm²
Vindustykkelse: 200 um
Energioppløsning for detektor: <16 keV (i vakuum)
Batterikapasitet: Ca. 70 målinger
Batteritype: Bly
Ladetid: 8 timer
Målenøyaktighet: 10 % ved 50 kBq/m³ (1350 pCi/l)
Måletid: Vanligvis 12 minutter
Måleområde: 1–199 kBq/m³
Mål: 220 x 122 x 80 mm (L x H x D)
Vekt: 3 kg

Markus-10

Radonova gjør radon- og thorondetektoren RAD7 tilgjengelig for europeiske kunder

By Nyheter No Comments

Radonova Laboratories og amerikanske Durridge har inngått forhandleravtale. Den nye avtalen innebærer at Radonova kommer til å selge Durridge radon- og thorondetektor RAD7 på det europeiske markedet. Hittil er det solgt mer enn 5 000 enheter av RAD7 på seks kontinenter. Instrumentet er også blitt en standard innenfor det globale vitenskapelige akademiet, inkludert omtaler i mer enn 2 500 forskningsartikler.

– Partnerskapet med Radonova er en viktig del av vår globale strategi. Vi er overbevist om at Radonovas utmerkede rykte, kunnskap og salgsteam kommer til å øke Durridges eksponering på det europeiske markedet betraktelig. For kunder som trenger et radon- og thoroninstrument er RAD7 en kostnadseffektiv løsning. Uansett bruk tilbyr den samtidig svært avanserte måleprestasjoner, kommenterer Carlos Bielicki, salgssjef i Durridge.

Supplement til ATMOS

– Durridge RAD7 er et utmerket supplement til vår egen radonsniffer ATMOS. RAD7 bygger på en annen teknikk og gjør det mulig å detektere både thoron- og radongass. Ut fra det aspektet og basert på RAD7s track record er dette en svært viktig avtale som gjør vår eksisterende produktportefølje enda sterkere, sier Karl Nilsson, adm. dir. for Radonova Laboratories.

– Min erfaring er at RAD7 er et svært pålitelig og anvendelig verktøy. Evnen til å måle både thoron- og radongass er spesielt viktig i visse sammenhenger. Thorongass har en halveringstid på ett minutt, der RAD7 muliggjør målinger for å oppdage om kilden har direkte kontakt med jordluften, som så mange ganger også er kilden til radon. Det er også et svært effektivt instrument ved måling av radonnivåer i lokaler der ventilasjonen varierer over tid. Instrumentet har dessuten en rekke anvendelig tilbehør til måling i vann og grunn, sier Dag Sedin, Senior Advisor hos Radonova Laboratories.

RAD7 brukes i en rekke ulike sammenhenger i Nord-Amerika. Blant annet benytter geologer instrumentet til å måle radon som en miljøsporer ved interaksjon mellom grunnvann og overflatevann. Til disse prosjektene benyttes RAD7 sammen med RAD H2O eller RAD AQUA, som begge er tilbehør til måling av radon i vann.

For mer informasjon, kontakt Karl Nilsson, adm. dir. Radonova Laboratories AB.

Telefon: +46(0)70-639 01 31, E-post: karl.nilsson@radonova.com

For mer informasjon om radon og radonmåling, gå inn på www.radonova.no

For mer informasjon om Durridge, gå inn på www.durridge.com

Rad7