Akkrediterte og sertifiserte radonmålinger for:

» Eneboliger
» Borettslag og utleieboliger
» Arbeidsplasser og skoler
Bestill sporfilmer fra verdens største radonlaboratorium
med Norges raskeste analysesvar - levering i løpet av 1-2 dager

Akkrediterte og sertifiserte radonmålinger for:

» Eneboliger
» Borettslag og utleieboliger
» Arbeidsplasser og skoler

Bestill sporfilmer fra verdens største radonlaboratorium med Norges raskeste analysesvar – levering i løpet av 1-2 dager

AKKREDITERT

Radonmåling
i enebolig


Radtrak²® – Sporfilmer for nøyaktig måling av årsmiddelverdi i fyringssesongen

BESTILL HER
AKKREDITERT

Radonmåling
i boligblokk


Radtrak²® – Sporfilmer for nøyaktig måling av årsmiddelverdi i fyringssesongen

BESTILL HER
AKKREDITERT

Radonmåling
på arbeidsplass


Radtrak²® – Sporfilmer for nøyaktig måling av årsmiddelverdi i fyringssesongen

BESTILL HER
AKKREDITERT

Hurtig radonmåling
i enebolig


Rapidos® – Sporfilmer som gir resultat
i løpet av 10 dager.

BESTILL HER

Måling av radon med sporfilm fra Nordens ledende laboratorium

Radonova har verdens mest etterspurte radonmålinger. Vi er litt dyrere, men også bedre og mer moderne enn våre kolleger i bransjen. Det er derfor vi til nå har produsert mer enn fire millioner sporfilmer som brukes verden over. Hva er det som gjør oss bedre enn andre?

  • Internasjonale tester viser at våre målinger er best når det gjelder kvalitet og presisjon
  • Vi er sertifisert i henhold til ISO17025 og godkjent av Statens strålevern
  • Vi garanterer levering i løpet av én til to dager
  • Du får analyseresultat innen en uke
  • Vi tilbyr resultat av målingen på nettet, uansett hvilken enhet du bruker

Når du lar oss hjelpe deg med målingen, binder du deg heller ikke til en bestemt radonkonsulent. Du kan selv velge når og hvordan et eventuelt radontiltak skal gjennomføres.

Bestill måling direkte av oss, så er du et skritt nærmere et radonsikret hjem eller arbeidsplass.

Radon finnes overalt – også der du bor

Mange mennesker lever i den tro at det ikke finnes radon der de bor. Det er dessverre feil. Gassen radon finnes overalt. Spørsmålet er heller, i hvilken mengde? For å redusere antallet tilfeller av lungekreft i Norge er det bestemt at grenseverdien for radon i inneluft skal være 100 Bq/m3. Uansett hvor du bor, kan radonnivået av flere årsaker være høyere.

Korte fakta – her finnes radon

  • I Norge kan man finne radon i grunnen over hele landet. Konsentrasjonen kan imidlertid variere.
  • Også i «lavrisikoområder» kan man finne høye nok konsentrasjoner til at det gir problemer.

Å senke radonnivået – en billig livsforsikring

En vanlig årsak til at huseiere ikke måler radon er at man tror at et eventuelt tiltak vil være både dyrt og komplisert. Slik er det som regel ikke. Dersom en måling viser at radoninnholdet overstiger grenseverdien på 100 Bq/m3, finnes det i de fleste tilfeller kostnadseffektive løsninger på problemet. Vil du vite mer?

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv gass som dannes naturlig når stoffet uran238 brytes ned. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er 3–14 % av alle lungekrefttilfeller forårsaket av radon. Risikoen varierer avhengig av hvor man bor. Statens strålevern anslår at ca. 300 lungekrefttilfeller per år forårsakes av radon fra norske boliger. Bor eller arbeider man i en eiendom med høyt radonnivå, det vil si et radonnivå som overstiger terskelverdien 100 Bq/m³, har man større risiko for å rammes. Grenseverdien ligger på 200 Bq/m³, og verdier over dette regnes som farlige. Derfor bør man måle radon i boligen og på arbeidsplassen.

Hvem er vi?

Radonova er Nordens ledende laboratorium for måling av radon i eneboliger, i boligblokker og på arbeidsplasser. Våre sikre målemetoder har høy presisjon og er akkreditert i henhold til ISO 17025. Ved hjelp av våre sporfilmer kan du enkelt og presist få svar på hvilket radonnivå det er i boligen eller på arbeidsplassen din. Det eneste som kreves for å måle, er at vi sender deg sporfilmer, som du utplasserer i henhold til de medfølgende instruksjonene. Deretter logger du inn på vår hjemmeside og angir når måleperioden startet og sluttet, før du returner radonmålerne kostnadsfritt til vårt laboratorium, som gjennomfører analysen og gir deg resultatet av målingen.

Vårt selskap har røtter i universitets- og forskningsmiljøet og har svært avansert utstyr for å analysere radon i inneluft ved hjelp av våre sporfilmer Radtrak²®, Rapidos® og Duotrak®. Vi scorer alltid høyt i internasjonale sammenligningstester.

Gjør en radonmåling – veien til et radonfritt miljø starter her!

Du er kun tre enkle trinn fra å måle radonnivået i boligen eller på arbeidsplassen din.

1. Du bestiller målingen fra oss, og vi sender sporfilmer direkte til deg.
2. Du utplasserer sporfilmer i henhold til de medfølgende instruksjonene og registrerer deretter målingen på vår hjemmeside.
3. Når målingen er avsluttet, returnerer du sporfilmer, og etter en uke sender vi deg en akkreditert analyserapport.