Beskytt dine lunger og forsikre deg om at inneluften har lavt radonnivå

Akkrediterte og sertifiserte radonmålinger for:
» Eneboliger
» Borettslag og utleieboliger
» Arbeidsplasser og skoler
Rask levering, 1 - 2 dager
Bestill sporfilmer fra verdens største radonlaboratorium
med Norges raskeste analysesvar

Akkrediterte og sertifiserte radonmålinger for:

» Eneboliger
» Borettslag og utleieboliger
» Arbeidsplasser og skoler

Bestill sporfilmer fra verdens største radonlaboratorium med Norges raskeste analysesvar – levering i løpet av 1-2 dager

AKKREDITERT

Hurtig radonmåling
i enebolig


Rapidos® – Sporfilmer som gir resultat
i løpet av 10 dager

BESTILL HER
AKKREDITERT

Hurtig radonmåling
i leilighet


Rapidos® – Sporfilmer som gir resultat
i løpet av 10 dager

BESTILL HER
AKKREDITERT

Radonmåling
i enebolig


Radtrak²® – Sporfilmer for nøyaktig måling av årsmiddelverdi i fyringssesongen

BESTILL HER
AKKREDITERT

Hurtig radonmåling
på arbeidsplass


Rapidos® – Sporfilmer som gir resultat
i løpet av 10 dager

BESTILL HER

Radonmåling med sporfilm fra Nordens ledende laboratorium

Radonova har verdens mest etterspurte radonmålinger. Vi er ikke billigst, men bedre og mer moderne enn våre kolleger i bransjen. Det er derfor vi til nå har produsert mer enn fire millioner sporfilmer som brukes verden over. Hva er det som gjør oss bedre enn andre?

  • Internasjonale tester viser at våre målinger er best når det gjelder kvalitet og presisjon
  • Vi er sertifisert etter ISO 9001 og akkreditert etter ISO17025.
  • Vi garanterer levering i løpet av én til to dager
  • Du får analyseresultat innen en uke
  • Vi tilbyr resultat av målingen på nettet, uansett hvilken enhet du bruker.

Når du lar oss hjelpe deg med målingen, binder du deg heller ikke til en bestemt radonkonsulent. Du kan selv velge når og hvordan et eventuelt radontiltak skal gjennomføres.

Bestill radonmåling direkte av oss, så er du et skritt nærmere et radonsikret hjem eller arbeidsplass.

Radon og helserisiko

Radon er en radioaktiv gass som dannes naturlig når stoffet uran238 brytes ned. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er 3–14 % av alle lungekrefttilfeller forårsaket av radon. Risikoen varierer avhengig av hvor man bor, men DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) har sammen med Kreftregisteret beregnet at radon medvirker til 300 lungekreftdødsfall per år i Norge.  Hvis du bor eller jobber i en eiendom med høyt radonnivå, risikerer du å bli rammet. Dessverre er overlevelse av lungekreft mye lavere sammenlignet med andre typer kreft. Derfor bør radonmåling av inneluft utføres i alle boliger og på alle arbeidsplasser.

DSA, tidligere kalt Strålevernet, anbefaler at det alltid skal iverksettes tiltak når radonnivået overstiger 100 Bq/m3. De anbefaler også at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m³. Dette for å redusere antall tilfeller av lungekreft. Landsomfattende undersøkelser tyder på at 160 000 husstander i Norge har radonnivåer over maksgrensen.

Slik gjør du en korrekt radonmåling

For å verifisere at radonnivået er under grenseverdiene, er det viktig å bruke et ISO17025-akkreditert radonlaboratorium. Dette betyr, at radonlaboratoriet har velutdannet personale og dokumenterte arbeidsrutiner, at det sikrer at måleutstyr kalibreres og kontrolleres regelmessig og at analysemetoder overholder internasjonale standarder.

Med et akkreditert analyselaboratorium som Radonova kan du enkelt måle radon:

  1. Du bestiller målingen fra oss, og vi sender sporfilmer direkte til deg.
  2. Du utplasserer sporfilmer i henhold til de medfølgende instruksjonene og registrerer deretter målingen på vår hjemmeside.
  3. Når målingen er avsluttet, returnerer du sporfilmer, og etter en uke sender vi deg en akkreditert analyserapport.

Radonova sender alltid måleinstruksjoner med sporfilmene, men ønsker du å utdype kunnskapen din, har DSA måleprosedyrer om hvordan du kan utføre radonmåling i hjem og i skoler og barnehager.

Du kan laste ned disse måleprosedyrene her:

Radonmåling i hjem
Radonmåling i skoler og barnehager

Merk at måleprosedyren for skoler og barnehager også kan brukes på arbeidsplasser.

Viktig med radonmåling uansett hvor du bor

Mange mennesker lever i den tro at det ikke finnes radon der de bor. Det er dessverre feil. Gassen radon finnes overalt. Selv «områder med lav risiko» kan ha tilstrekkelig høye konsentrasjoner til å forårsake problemer. Uansett hvor du bor, kan radonnivået av flere årsaker være høyere. Spørsmålet er heller, i hvilken mengde? Les mer her.

Å senke radonnivået – en billig livsforsikring

En vanlig årsak til at huseiere ikke måler radon, er at man tror at et eventuelt tiltak vil være både dyrt og komplisert. Slik er det som regel ikke. Dersom en måling viser at radoninnholdet overstiger grenseverdien på 100 Bq/m³, finnes det i de fleste tilfeller kostnadseffektive løsninger på problemet. Vil du vite mer?

Hvem er Radonova?

Radonova er Nordens ledende laboratorium for måling av radon i eneboliger, i boligblokker og på arbeidsplasser. Våre sikre målemetoder har høy presisjon og er akkreditert i henhold til ISO 17025. Ved hjelp av våre sporfilmer kan du enkelt og presist få svar på hvilket radonnivå det er i boligen eller på arbeidsplassen din. Det eneste som kreves for å måle, er at vi sender deg sporfilmer, som du utplasserer i henhold til de medfølgende instruksjonene. Deretter logger du inn på vår hjemmeside og angir når måleperioden startet og sluttet, før du returner radonmålerne kostnadsfritt til vårt laboratorium, som gjennomfører analysen og gir deg resultatet av målingen. Vårt selskap har røtter i universitets- og forskningsmiljøet og har svært avansert utstyr for å analysere radon i inneluft ved hjelp av våre sporfilmer Radtrak²®Rapidos® og Duotrak®. Vi scorer alltid høyt i internasjonale sammenligningstester.