Mål radon selv med detektorer fra Nordens ledende laboratorium

Verdens mest nøyaktige korttidsmåling med sporfilm
• Målingen kan gjennomføres hele året
• Unikt stort målevolum i detektoren
• Kort leveringstid og resultat av måling i løpet av en uke

AKKREDITERT

Radonmåling i
enebolig


Rapidos® – detektoren som gir resultat
i løpet av 10 dager.

BESTILL HER
AKKREDITERT

Radonovas
Sikkerhetspakke


Den optimale radonmåling till redusert pris

BESTILL HER
AKKREDITERT

To måneders radonmåling
i enebolig


Radtrak²® – detektoren for nøyaktig måling i fyringssesongen

BESTILL HER

Måling av radon med sporfilm fra Nordens ledende laboratorium

Med over tre millioner leverte radonbokser og salg i over 50 land er laboratoriet vårt blant de fremste i verden.

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv gass som dannes naturlig når stoffet uran238 brytes ned. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er 3–14 % av alle lungekrefttilfeller forårsaket av radon. Risikoen varierer avhengig av hvor man bor. Statens strålevern anslår at ca. 300 lungekrefttilfeller per år forårsakes av radon fra norske boliger. Bor eller arbeider man i en eiendom med høyt radonnivå, det vil si et radonnivå som overstiger terskelverdien 100 Bq/m³, har man større risiko for å rammes. Grenseverdien ligger på 200 Bq/m³, og verdier over dette regnes som farlige. Derfor bør man måle radon i boligen og på arbeidsplassen.

Hvem er vi?

Radonova er Nordens ledende laboratorium for måling av radon i eneboliger, i boligblokker og på arbeidsplasser. Våre sikre målemetoder har høy presisjon og er akkreditert i henhold til ISO 17025. Ved hjelp av våre radonbokser, også kalt radondetektorer, kan du enkelt og presist få svar på hvilket radonnivå det er i boligen eller på arbeidsplassen din. Det eneste som kreves for å måle, er at vi sender deg radonbokser, som du utplasserer i henhold til de medfølgende instruksjonene. Deretter logger du inn på vår hjemmeside og angir når måleperioden startet og sluttet, før du returner radonmålerne kostnadsfritt til vårt laboratorium, som gjennomfører analysen og gir deg resultatet av målingen.

Vårt selskap har røtter i universitets- og forskningsmiljøet og har svært avansert utstyr for å analysere radon i inneluft ved hjelp av våre radondetektorer Radtrak²®, Rapidos® og Duotrak®. Vi scorer alltid høyt i internasjonale sammenligningstester.

Gjør en radonmåling – veien til et radonfritt miljø starter her!

Du er kun tre enkle trinn fra å måle radonnivået i boligen eller på arbeidsplassen din.

1. Du bestiller målingen fra oss, og vi sender radonboksene direkte til deg.
2. Du utplasserer boksene i henhold til de medfølgende instruksjonene og registrerer deretter målingen på vår hjemmeside.
3. Når målingen er avsluttet, returnerer du boksene, og etter en uke sender vi deg en akkreditert analyserapport.