Skip to main content
0

Miljø

Generelt

Miljøansvar er en naturlig del av virksomheten. Det er en del av vårt samfunnsansvar å beskytte miljøet og gjøre det vi kan for å bidra til en bærekraftig miljøutvikling.

Vårt miljøarbeid med radioaktivitetsmåling er et ledd i en prosess som skal bidra til at mennesker får økt beskyttelse mot ioniserende stråling. Vi bidrar også daglig til å øke kunnskapen om ioniserende stråling. Det er naturlig for oss å også arbeide med andre miljøspørsmål.

Våre produkter og prosesser skal i hele livssyklusen påvirke naturen minst mulig, forurensning skal forebygges og miljølovgivning skal selvsagt følges. Vi skal også spare energi, vann og materialer. Våre miljømål skal være i tråd med de nasjonale miljømålene.

Miljøpolicy

Vårt miljøarbeid med radioaktivitetsmåling er et ledd i en prosess som skal bidra til at mennesker får økt beskyttelse mot ioniserende stråling. Vi bidrar også daglig til å øke kunnskapen om ioniserende stråling. Det er naturlig for oss å også arbeide med andre miljøspørsmål.

Våre produkter og prosesser skal i hele livssyklusen påvirke naturen minst mulig, forurensning skal forebygges og miljølovgivning skal selvsagt følges. Våre miljømål skal være i tråd med de nasjonale miljømålene. Vi skal også spare energi, vann og materialer.

Viktige mål for oss er å

  • gi flest mulig mennesker pålitelige måleresultater om strålingsforholdene i hjemmet og arbeidsmiljøet deres
  • øke kunnskapen om ioniserende stråling og andre miljøspørsmål blant medarbeidere, kunder, underleverandører og allmennheten
  • redusere avfall ved å bruke produkter og emballasje som i større grad kan brukes på nytt eller gjenvinnes

Miljøarbeidet skal være levende i selskapet og føre til stadige forbedringer ved å

  • kontinuerlig forsøke å nå fastsatte miljømål og utvikle nye miljømål
  • ha en åpen dialog om miljøarbeidet
  • gi alle medarbeidere opplæring i miljøspørsmål
  • få alle medarbeidere til å føle et personlig ansvar for miljøarbeidet
  • formidle miljøarbeidet vårt til kunder, underleverandører og allmennheten
  • garantere miljøarbeidet vårt gjennom forpliktelser om å følge internasjonale miljøstandarder og gjennom våre egne rutiner