Skip to main content
0

Kvalitet

Vi er akkreditert i henhold til ISO 17025

Hos oss kan du være sikker på at

 • våre medarbeidere har høy kompetanse
 • vi deltar i nasjonale og internasjonale tester
 • målingene holder høy kvalitet

Hva innebærer akkrediteringen?

En akkreditering er et bevis på at laboratoriet har fått sin kompetanse gransket, vurdert i henhold til europeiske og internasjonale standarder og bekreftet av et uavhengig statlig organ. Akkrediteringen innebærer at man fortløpende kontrollerer at selskapet er kvalifisert til å utføre de testene det er akkreditert for. Beslutning om akkreditering betyr blant annet at vi oppfyller kravene i den internasjonale kvalitetsstandarden ISO 17025 og at vi har dokumenter vår nøyaktighet.

Hvorfor akkreditering?

Akkreditering gir virksomheten et bestemt kvalitetsnivå. Ved akkreditering stilles det krav til kvalitetssystem og kompetanse. Dokumentasjon undersøkes, og det foretas en vurdering på stedet.

Det gjør virksomheten «ryddig», og risikoen for feil minimeres. En virksomhet som er akkreditert, kan bevise sin kompetanse i Sverige og internasjonalt.

Hva innebærer vår akkreditering for deg?

 • Eksterne revisorer og tekniske kontrollører undersøker og vurderer om laboratoriets akkrediterte målemetoder opprettholdes, og om vi oppfyller kravene i den internasjonale kvalitetsstandarden ISO 17025.
 • Måleutstyret vårt kontrolleres og kalibreres.
 • Medarbeiderne våre har høy kompetanse.
 • Vi deltar i nasjonale og internasjonale sammenligningstester.
 • Vi har ansvarlige kontrollører i henhold til Livsmedelsverkets krav.
 • Måleresultatene du får av oss, holder høy kvalitet.

Vår kvalitetspolicy

Vi skal alltid

 • overgå kundenes uttalte og uuttalte forventninger
 • opprettholde et så høyt kvalitetsnivå i alt arbeid som utføres, at normene som gjelder for våre kvalitetskontrollstandarder, alltid oppfylles

Akkreditering/sertifisering er i seg selv ikke noe endelig mål for kvalitetsarbeidet – målet er å utvikle kvaliteten og kvalitetssystemet kontinuerlig, slik at vi er blant toppsjiktet av laboratorier i vår bransje.

Kvalitetsmanualen med alle tilhørende dokumenter danner grunnlaget for laboratoriets kvalitetssystem. Alle medarbeidere må ha kjennskap til dette og følge samtlige rutiner som er beskrevet i manualen og tilhørende vedlegg.

Personalet har tilgang til all dokumentasjon som beskriver kvalitetssystemet, og alle relevante metoder og prosedyrer.

Vårt laboratorium forplikter seg til å oppfylle samtlige krav som gjelder for en akkreditering.