Skip to main content
0
AKKREDITERT

Radonmåling
på arbeidsplass


Radtrak³® – Sporfilmer for nøyaktig måling av årsmiddelverdi i fyringssesongen

BESTILL HER
AKKREDITERT

Hurtig radonmåling
på arbeidsplass


Rapidos® – Sporfilmer som gir resultat
i løpet av 10 dager.

BESTILL HER
DIGITAL

Elektronisk
radontiltak

SPIRIT Radonsensor for kontor, skoler og industribygg

BESTILL HER

Radonmåling i arbeidstiden – slik gjør du det riktig

Ved radonmåling på en arbeidsplass begynner man som regel med å gjøre en såkalt langtidsmåling. Det innebærer at man plasserer ut sporfilmer som måler radonnivået døgnet rundt i 60 dager. På den måten finner man en årsmiddelverdi. Fra et helseperspektiv er det imidlertid viktig å forstå hvilken radoneksponering de ansatte utsettes for når de er på jobb. Ved forhøyede årsmiddelverdier, over 100 Bq/m3 ifølge DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet), er det derfor viktig å kontrollere radonnivået i arbeidstiden med en oppfølgende måling. Du kan lese mer om dette nedenfor.

Ventilasjon avgjørende faktor

Samtidig som årsmiddelverdien er et nødvendig første skritt har mange arbeidsplasser i dag tidsstyrte ventilasjonsanlegg. Det gjør at årsmiddelverdien man får ikke er nok til å fastslå radonnivået innenfor normal arbeidstid. Det gjelder fremfor alt dersom den målte årsmiddelverdien viser forhøyede radonnivåer. I mange tilfeller kan lokalene ha høyere radonnivåer utenfor arbeidstiden når ventilasjonen normalt er avslått, mens konsentrasjonene ligger på akseptable nivåer i arbeidstiden (når ventilasjonen er på).

Dersom den innledende langtidsmålingen viser forhøyede radonnivåer, anbefaler vi å benytte en radonkonsulent for å fastslå radonkonsentrasjonen i arbeidstiden. Vi anbefaler å benytte en radonkonsulent som er medlem av Norsk radonforening. Konsulentens oppgave er å finne radonkilden og kartlegge forholdet mellom bidraget fra byggegrunnen og byggematerialet. Det gjør at det blir lettere å forstå hvordan radonnivået varierer alt etter hvor effektiv ventilasjonen er.

Rett metode ved radonmåling i arbeidstiden

Ønsker man likevel å gjennomføre en radonmåling selv eller spesifisere for radonkonsulenten hvilken målemetode de skal følge, er det viktig å tenke på følgende:

På markedet i dag finnes det instrumenter, f.eks. ATMOS, som gir raske svar og som er i stand til å fastslå radonnivået med tilstrekkelig nøyaktighet i løpet av en 2-døgnsmåling. Samtidig er det viktig at instrumentet som brukes kan anslå radonnivået med et maksimal statistisk avvik på 10 prosent (et standardavvik) ved en konsentrasjon på 200 Bq/m3. Normal arbeidstid er 8 timer. Det betyr at denne nøyaktigheten må være oppfylt på 16 timer i løpet av en 2-døgnsmåling.  For å oppfylle dette kravet til nøyaktighet kreves det et instrument som kan registrere minst 100 detektorpulser som kommer fra radongassen på 16 timer. Det innebærer at følsomheten må være minst 0,5 pulser/min. ved 1 000 Bq/m3. Dersom ovennevnte krav til nøyaktighet ikke kan oppfylles, må måletiden forlenges. Les mer om ulike instrumenters nøyaktighet her. Merk også at det er svært viktig at instrumentene kalibreres årlig.

For å foreta målinger i arbeidstiden kan man også bruke sporfilm som slås av om natten, men det må i så fall gjøres manuelt. Det er generelt billigere å bruke sporfilm, men måletiden blir da lengre, to til tre uker. Det krever som sagt også at personalet på arbeidsplassen husker å slå av sporfilmene utenfor arbeidstiden. Les mer om sporfilm som kan slås av og på her.

Radonmåling ved tidsstyrt ventilasjon

Om man har tidsstyrt ventilasjon som går i arbeidstiden, må man i henhold til DSAs måleprosedyre, gjøre en trinn 2-måling. Sammen med trinn 1-målingen (sporfilmer) gir denne radonnivået i brukstiden. Det er dette som skal vurderes mot grenseverdien.