Radonmåling i boligblokk – pris per leilighet

673 kr (538 kr eks. mva)

Radonmåling i boligblokk og leiligheter

Som eiendomsbesittere, sameie eller borettslag er det enkelt å gjennomføre en radonmåling. Bestill våre Radtrak3® -sporfilmer og foreta en pålitelig langtidsmåling av radon i minst 2 måneder. Målingen gjennomføres i vinterhalvåret (15. oktober – 15. april). Analysen akkreditert og oppfyller derfor kravene til korrekt radonmåling.

Radonova anbefaler å måle i henhold til «Måleprosedyre for radon boliger), utgitt av DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) i 2013. Det kreves minst to sporfilmer i hver bolig, gjerne stue og soverom. Det skal måles i alle leiligheter i 1. og 2. etasje. I tillegg bør det måles i eventuelle oppholdsrom i kjeller.

✅ I lager ✅Gratis frakt og returfrakt

Velg antall leiligheter – Hver pakke inneholder 2 sporfilmer


Produktnummer: 510089 Kategori:

I tillegg til sporfilmene er følgende inkludert i radonmålingen:

  • Kostnadsfri levering
  • Tydelige måleinstruksjoner som viser hvor sporfilmer skal plasseres.
  • Innloggingsopplysninger slik at du kan angi start- og stopptidspunkt for målingen på vår nettside, hvor du også kan få vite analyseresultatet.
  • Analyse- og målerapport fra vårt akkrediterte laboratorium.
  • Måling som oppfyller måleprosedyren.
  • Dersom målingen er utført korrekt i henhold til instruksjonene: Beregnet årsmiddelverdi for radonnivå.
  • Telefonstøtte hvis du trenger hjelp.

For at målingen skal være pålitelig, må den gjennomføres i minst to måneder innenfor definert målesesong (15. oktober til 15. april). Ønsker du å foreta en måling utenfor dette, anbefaler vi en korttidsmåling av radon med våre Rapidos®-sporfilmer for å fastsette det omtrentlige radonnivået. Ved behov kan det senere foretas en godkjent måling av årlig gjennomsnittsverdi med Radtrak3® i den påfølgende målesesongen.

  • Med Radonova kan du være sikker på resultatet. Vi bedriver ingen tiltaksvirksomhet og vi rapporterer kun resultatene til kunden.

  • Når du kjøper fra Radonova kjøper du direkte av oss som et uavhengig akkkreditert laboratorium med egen produksjon og analyse av sporfilmer.