Skip to main content
0
Category

Arbeidsplass

ArbeidsplassNyheter

Radonsensor for skoler og øvrige arbeidsplasser

Gjennom kontinuerlig overvåking av radonnivået i lokaler, kan SPIRIT radonsensor sørge for lavt radonnivå i arbeidstiden. Den visualiserer radonsituasjonen og gir grunnlag for å bruke radondata til å optimalisere ventilasjonen og dermed spare energi. Det er viktig å sikre lave radonverdier i arbeidstiden I eiendommer med tidsstyrt ventilasjon kan radonnivået variere mye, avhengig av om ventilasjonen er på eller av.…
Johan Olsson
2023-04-20
ArbeidsplassNyheterOkategoriserade

Nytt dashbord for SPIRIT radonsensor

Nytt dashbord for SPIRIT radonsensor Med Radonovas dashbord for den nyutviklede SPIRIT radonsensor kan du over tid følge med på radonnivåene i en bygning. Enten det er gjort radontiltak eller ikke, kan løsningen gi sikkerhet for at nivåene holder seg stabilt lave uten at ventilasjonen bruker unødvendig mye energi. Sensoren er i hovedsak rettet mot skoler, barnehager og andre arbeidsplasser.…
Johan Olsson
2023-04-12
ArbeidsplassNyheter

SPIRIT vs ROBIN

Radonova har de siste årene utviklet flere avanserte radoninstrumenter og radonloggere. Blant disse er radonsensorene SPIRIT og Robin2. Disse instrumentene skiller seg ved sine egenskaper og bruksområder. SPIRIT er unik ved at den kan måle temperatur, fuktighet og lufttrykk. Den kan også lagre data i opptil 2 måneder og kan trådløst laste opp alle data til en sky. Dette betyr…
Johan Olsson
2023-02-23
ArbeidsplassNyheterOkategoriserade

Cramo gjennomfører tids- og kostnadseffektive radonmålinger

Cramo gjennomfører tids- og kostnadseffektive radonmålinger Cramo ble grunnlagt i 1953 og er et av Europas største selskaper innen utleie av maskiner, utstyr og utleierelaterte tjenester. Fra sine ca. 90 depoter rundt om i Sverige driver selskapet med utleie av profesjonelle maskiner og relaterte tjenester. På hvert depot er det en depotsjef som har ansvar for virksomheten, samtidig som arbeidsmiljøarbeidet…
Johan Olsson
2022-04-03
Arbeidsplass

Ny statistikk viser at alle etasjer bør tas med i målinger av radon på arbeidsplassen.

Måledata fra mer enn 15 000 svenske arbeidsplasser viser at det kan være uventet høye radonnivåer, uansett etasje eller spesifikt målepunkt. Funnene bekrefter betydningen av å måle i tilstrekkelig omfang og ikke si seg fornøyd med et lite antall målepunkter. En mangelfull måling kan på lang sikt bidra til unødig helserisiko. Ifølge Radonovas laboratoriedatabase er det tydelig at det ikke er…
Thomas Chauvin
2021-10-26
Radongass
ArbeidsplassEnebolig

Radongass: Hva er et farlig nivå for eksponering?

Helseeffektene ved eksponering for radongass er godt dokumenterte og kan i verste fall være livstruende. Faktum er at radongass i dag er den nest vanligste årsaken til lungekreft etter røyking. Forekomsten av lungekreft hos mennesker som aldri har røykt, stiger, og er nå den sjuende vanligste årsaken til kreftrelatert død i verden. Vi vet at langvarig eksponering for gassen i…
Jonas Paulsrud
2021-09-06
arbeidsplasser
ArbeidsplassNyheter

Økte radonnivåer kan forekomme på alle typer arbeidsplasser

En ny undersøkelse viser at det er små forskjeller i målte radonnivåer på ulike typer arbeidsplasser. Da verdens største radonlaboratorium Radonova gjennomførte målinger på cirka 10 000 arbeidsplasser i 2018–2020, viste det seg at forskjellene mellom kontor, industri, butikker og skoler er små. Unntaket gjelder arbeidsplasser under bakken, der radonnivåene som forventet har en tendens til å være høyere enn…
Jonas Paulsrud
2021-06-03
NyheterArbeidsplass

Hvordan har covid-19 endret forutsetningene for radonmålinger?

Hvordan har covid-19 endret forutsetningene for radonmålinger? Den pågående pandemien har endret forutsetningene for radonmåling over hele verden. Adm.dir i verdens største radonlaboratorium, Radonova, kommenterer her endringene i bransjen. Viktigere enn noen gang å beskytte lungene Covid-19 har satt folkehelsen i sentrum, og her på radonlaboratoriet merker vi at interessen for å måle radon også har økt. Stadig flere tenker…
Thomas Chauvin
2020-09-29
De vanligste spørsmålene om radonmåling på arbeidsplasser
ArbeidsplassRadonmåling

De vanligste spørsmålene om radonmåling på arbeidsplasser

De vanligste spørsmålene om radonmåling på arbeidsplasser Her prøver vi å gi overgripende svar på de vanligste spørsmålene om radonmåling på arbeidsplasser. Hvorfor må man måle radon på arbeidsplassen? Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgivere å kartlegge sine ansattes radoneksponering. Arbeidstilsynet refererer til anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ og maksgrense på 200 Bq/m³ i årsmiddelverdi, fastsatt av DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet).…
Thomas Chauvin
2020-09-15