All Posts By

Johan Olsson

Nyheter

Radon som helsefare – WHO-rapport

WHOs siste rapport ”Guidelines on Housing and Health” beskriver hvordan menneskers boforhold og helse påvirkes av ulike faktorer. I rapporten beskrives blant annet radon som en helsefare. Rapporten påpeker at radon bør regnes som et kreftfremkallende stoff på nivå med tobakksrøyk. Radons helsefarlige effekter understrekes blant annet av at WHO ønsker å senke referanseverdien for radon i hjemmemiljøer til 100…
Johan Olsson
2019-06-04
NyheterRadonmåling

Radonmåling i vann – Radonova får gode karakterer i EU-test

Radonova Laboratories har fått svært gode resultater ved den sammenlignende EU-testen ”REM 2018”. Testen omfatter radonmåling i vann og sammenligner deltakende laboratoriers analyseresultater med en referanseverdi. Radonovas analyse hadde et avvik på i gjennomsnitt 3,8 prosent i forhold til referanseverdien. Avvik opptil 15 prosent vurderes som godkjent resultat. – Dette er en stor internasjonal test som viser at Radonovas metode for radonmåling av…
Johan Olsson
2019-05-21
NyheterRadonmåling

Canadisk radonprosjekt velger Radonova for analyse av radonprøver

Svenske Radonova Laboratories har fått oppdraget med å analysere radonprøver i den store canadiske kampanjen ”Evict Radon”. Formålet med kampanjen er å redusere forekomsten av radon i canadiske boliger, og å redusere lungekreft som følge av eksponering for radongass. Kampanjen som gjennomføres i provinsen Alberta, ledes av Dr. Aaron Goodarzi ved universitet i Calgary.     Radonmålingene utføres i minst 90…
Johan Olsson
2019-05-07
NyheterRadonmåling

Oppkjøp gir Radonova et komplett program for måling av radon

Ved å kjøpe radonmåleinstrumentdelen innen Gammadata Instrument styrker Radonova Laboratories sin posisjon som verdensledende innen radonmåling i boliger og på arbeidsplasser. Oppkjøpet innebærer at Radonova nå supplerer og utvikler radonmålingsprogrammet sitt med flere avanserte instrumenter og produkter. Ved å tilby et heldekkende program for måling av radon imøtekommer Radonova den økte globale etterspørselen etter sikre og effektive radonmålinger i boliger…
Johan Olsson
2019-04-30
NyheterRadonmåling

Radonova bruker datomerking for enda sikrere måling

Radonova bruker datomerking for enda sikrere måling Radonova Laboratories innfører datomerking på de sporfilmene som brukes ved radonmåling. Sammen med den nylig lanserte vakuumforpakningen sikrer datomerkingen at måle- og analysearbeidet kan gjennomføres med størst mulig pålitelighet. Tryggve Rönnqvist, teknisk sjef ved Radonova Laboratories, beskriver fordelene med å datomerke sporfilmene: – Ved å datomerke hver enkelt pakning øker vi målesikkerheten ved…
Johan Olsson
2019-04-09