Skip to main content
0
AKKREDITERT

Radonmåling
i enebolig


Radtrak³® – Sporfilmer for nøyaktig måling av årsmiddelverdi i fyringssesongen

BESTILL HER
AKKREDITERT

Hurtig radonmåling
i enebolig


Rapidos® – Sporfilmer som gir resultat
i løpet av 10 dager.

BESTILL HER
DIGITAL

Elektronisk
radontiltak


RadonEye  – Hurtig og nøyaktig

BESTILL HER

Radon finnes overalt – også der du bor

Mange mennesker lever i den tro at det ikke finnes radon der de bor. Det er dessverre feil. Gassen radon finnes overalt. Spørsmålet er heller, i hvilken mengde? For å redusere antallet tilfeller av lungekreft i Norge er det bestemt at grenseverdien for radon i inneluft skal være 100 Bq/m³. Uansett hvor du bor i Norge, kan denne verdien av flere årsaker være høyere.

Når vi i Radonova har gjort egne studier, har vi funnet at nordmenns kunnskap om radon og hvilken risiko som er forbundet med denne gassen, er relativt god. Spesielt hvis man sammenligner med andre land. Et stort flertall forstår at radon kan finnes overalt. Samtidig sier de fleste av de spurte i vår undersøkelse at de ikke tror at det finnes radon akkurat der de bor. Disse konklusjonene bekreftes også av studier som er gjort i Canada.

Korte fakta – her finnes radon

  • I Norge kan man finne radon i byggegrunnen over hele landet. Konsentrasjonen kan imidlertid variere avhengig av mengden uran og type grunn.
  • Også i områder klassifisert som «lavrisiko» forekommer radon i tilstrekkelig høye konsentrasjoner til at det kan oppstå problemer med inneluften.
  • Radon kan også komme fra byggematerialer, men det er svært sjeldent.

Hvordan måler jeg radonnivået?

Den eneste metoden å finne ut hvor mye radongass som finnes der du bor, er å måle radon i inneluften. Hvis det skulle vise seg at det er over grenseverdien, kan du som regel gjøre tiltak for en relativ lav kostnad.

Å senke radonnivået – en billig livsforsikring

En vanlig årsak til at huseiere ikke måler radon, er at man tror at et eventuelt tiltak vil være både dyrt og komplisert. Slik er det som regel ikke. Dersom en måling viser at radoninnholdet overstiger grenseverdien på 100 Bq/m³, finnes det i de fleste tilfeller kostnadseffektive løsninger på problemet.

Tiltak mot for høyt radonnivå er også en billig livsforsikring der du reduserer risikoen for at du eller familiemedlemmer rammes av lungekreft på grunn av radon. Eier du din egen bolig og gjør tiltak mot radonnivå som overstiger grenseverdien, øker du i tillegg verdien på boligen ved et fremtidig salg.

Hva koster det å gjøre tiltak mot for høyt radonnivå?

Å redusere et for høyt radonnivå koster i gjennomsnitt mellom 30 000 og 50 000 kroner. I forhold til husets verdi er det i de fleste tilfeller en lav kostnad. Det er også en billig forsikring mot lungekreft forårsaket av radon.

Radongass