Målesesongen begynte 15. oktober - Mål radon nå!

Over 3 millioner leverte sporfilmer
• Korte leveringstider og raske resultater
• Nordens ledende uavhengig laboratorium
• Unikt produkt portefølje
• Vi er akkreditert i henhold til ISO 17025

 

Vi skifter navn

Landauer Nordic skifter navn til Radonova. Dette er for å
komme nærmere vår kompetanse innen radonmåling.

1
1
AKKREDITERT

Radonmåling for å fastsette årlig gjennomsnittsverdi

Radtrak2® – bokser for pålitelig langtidsmåling av
radon, som gir en korrekt årlig gjennomsnittsverdi.

AKKREDITERT

Hurtig radonmåling i boligblokk

Rapidos® – bokser for raskt resultat i løpet av 10 dager.

Måling av radon med radonbokser fra Nordens ledende laboratorium

Radon er en radioaktiv gass som dannes naturlig når stoffet uran238 brytes ned. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er 3–14 % av alle lungekrefttilfeller forårsaket av radon. Risikoen varierer avhengig av hvor man bor. Statens strålevern anslår at ca. 300 lungekrefttilfeller per år forårsakes av radon i norske boliger. Bor eller arbeider man i en eiendom med høyt radonnivå, det vil si et radonnivå som overstiger grenseverdien på 100 Bq/m3, har man større risiko for å rammes. Derfor bør man måle radon i boligen og på arbeidsplassen.

Radonova er Nordens ledende laboratorium for måling av radon i eneboliger, i boligblokker og på arbeidsplasser. Ved hjelp av våre radonbokser, også kalt radondetektorer, kan huseiere og borettslag enkelt og med høy presisjon få vite eiendommens radonnivå. Det eneste som kreves for å måle, er at vi sender deg radonbokser, som du utplasserer der du ønsker å måle. Deretter returnerer du boksene til vårt laboratorium, som analyserer dem og gir deg resultatet av radonmålingen.

Vårt selskap har røtter i universitets- og forskningsmiljøet og har svært avansert utstyr for å analysere radon i inneluft ved hjelp av våre radondetektorer Radtrak2®, Rapidos® og Duotrak®. Vi scorer alltid høyt i internasjonale sammenligningstester. Våre sikre målemetoder har høy presisjon og er akkrediterte.