Skip to main content
0
 

Bestill sporfilmer for måling i boligblokk, leiligheter & borettslag

» Korte leveringstider og raske resultater
» Verdens ledende laboratorium med mer enn 400 000 målte leiligheter
» Unikt produktportefølje
» Vi er akkreditert i henhold til ISO 17025

AKKREDITERT

Radonmåling for å fastsette årlig gjennomsnittsverdi

Radtrak³® – Sporfilmer for pålitelig langtidsmåling av
radon, som gir en korrekt årlig gjennomsnittsverdi.

BESTILL HER
AKKREDITERT

Hurtig radonmåling i boligblokk

Rapidos® – Sporfilmer for raskt resultat i løpet av 10 dager.

BESTILL HER

Bor du i boligblokk, anbefaler DSA følgende:

DSAs strålevernforskrift krever at du som leier ut en bolig eller hybel, måler radon og gjør eventuelle nødvendige radonreduserende tiltak hvis det er høye verdier. Alle som bor i en leilighet med bakkekontakt eller i etasjen over dette, bør måle radon. Det skal måles i minimum to oppholdsrom i hver leilighet. Med bakkekontakt menes at en del av leiligheten grenser mot marken, se skisse nedenfor.

Visste du at 20% av målinger i norske leiligheter har vist radonverdier over tiltaksgrensen på 100 Bq/m³? *

 

* Statistikk fra Radonova laboratories AB

Hvordan utføres en korrekt radonmåling i boligblokk?

Radonova anbefaler å måle i henhold til “Måleprosedyre for radon boliger”, utgitt av DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) i 2013. Det skal måles i alle leiligheter med bakkekontakt dvs i kjeller- og sokkelplan, samt i 1. og 2. etasje ovenfor. Det kreves minst to sporfilmer i hver leilighet, gjerne stue og soverom.

 

  • Med Radonova kan du være sikker på resultatet. Vi bedriver ingen tiltaksvirksomhet og vi rapporterer kun resultatene til kunden.

  • Når du kjøper fra Radonova kjøper du direkte av oss som et uavhengig akkkreditert laboratorium med egen produksjon og analyse av sporfilmer.

  • Radonova er registrert i Brønnøysundregistrene brreg.no

Mål radon i boligblokk og leiligheter med våre sporfilmer og få hjelp av vår effektive webapplikasjon

Man kan selv foreta radonmåling i leiligheter. Med over 400 000 målte leiligheter er Radonova det laboratoriet som har analysert radon i flest boligblokker i Norden. Gjennom oss får dere:

  • Levering av radonboks i løpet av 1–2 dager
  • Fri tilgang til Mine Sider som forenkler plassering og datainnhenting
  • Analysetider på under en (1) uke
  • Sertifisert måling i henhold til ISO17025 og godkjenning fra Statens strålevern
  • Resultat av målingen på nettet med mulighet for å eksportere måledata