Skip to main content
0
AKKREDITERT

Radonmåling
på arbeidsplass


Radtrak²® – Sporfilmer for nøyaktig måling av årsmiddelverdi i fyringssesongen

BESTILL HER
AKKREDITERT

Hurtig radonmåling
på arbeidsplass


Rapidos® – Sporfilmer som gir resultat
i løpet av 10 dager.

BESTILL HER
DIGITAL

Elektronisk
radontiltak


RadonEye PLUS 2 – Hurtig og nøyaktig

BESTILL HER

Måling av radoneksponering med personbåren radonmåler

Etter tiltak bør radonnivået være så lavt som praktisk mulig og under den øvre anbefalte grenseverdien på 200 Bq/m³. Radonnivåene bør måles og vurderes regelmessig. Overstiger radonnivået 200 Bq/m³, kan den reelle radoneksponeringen arbeidstakeren blir utsatt for måles direkte med personbåren måler.

Det er lett å komme i gang med måling av radoneksponering på individnivå. Man bestiller et abonnement for personbåren måler hos Radonova. Målerne leveres kvartalsvis til kundene med tydelige instruksjoner om hvordan de skal brukes. Når måleperioden er slutt, sender kunden målerne tilbake for analyse. Persondata registreres i Radonovas database RadOnline Dosimetri, som deretter automatisk henter frem eksponering på individnivå. Flytdiagrammet under viser rutinen for selve målingen inklusive rapportering av stråledose til myndighetene.

Som personbåren radonmåler brukes som regel Radonovas detektor Radtrak2®. Den måler akkumulert eksponering av radongass. Det er viktig at det finnes dokumenterte rutiner for hvordan detektorene håndteres og oppbevares når de ikke brukes av arbeidstakeren. Radonova har utarbeidet rutiner for hvordan dette skal fungere på en betryggende måte på en arbeidsplass.

Det finnes også en detektor kalt Duotrak®, som kan slås av manuelt når den ikke er i bruk. Det innebærer at man slipper å ha bakgrunnsdetektorer der man oppbevarer detektorene når de ikke anses å være aktive.

Det er også mulig å bruke et digitalt instrument som bæres på kroppen. AlphaE er utviklet for at man skal kunne ha den på seg på arbeidsplassen, og data lagres hver halvtime så lenge den er slått på. Etter arbeidstid slås måleren av. Realtiden sammen med radonnivået per 30 min. lagres i en digital fil som lett kan eksporteres til Excel eller lignende for behandling i henhold til de rutinene virksomheten har utarbeidet.