Radonmåling på arbeidsplass, skoler og barnehager

fra 370 kr/st  (296 kr/stk eks. mva)

Radonova anbefaler radonmåling på arbeidsplass i henhold til «Måleprosedyre for radon i skoler og barnehager), utgitt av DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) i 2015. Den er også egnet for øvrige arbeidsplasser og kan benyttes til å vurdere om kravene fra Arbeidstilsynet er oppfylt.

 • Sporfilmer plasseres i rom der folk oppholder seg mer enn tilfeldig. Eksempler er kontorer, møterom, kantine, produksjon, betjent lager.
 • Målinger skal gjøres i alle bygninger og i tilbygg med oppholdsrom.
 • Det skal plasseres minst én sporfilm pr. 150 m² i alle etasjer med bakkekontakt , normalt 1. etasje og kjeller.
 • Selv om grunnflaten er mindre enn 300 m2 , må minst tre sporfilmer benyttes.
 • Mål alltid i de rommene du og dine kolleger tilbringer mest tid

Hvis du vil gjøre en måling utenfor definert målesesong (15. oktober – 15. april), anbefaler vi en korttidsmåling av radon med våre Rapidos® sporfilmer for å finne ut omtrentlig radoninnhold. En godkjent årsmiddelverdi med Radtrak3® kan da gjøres i løpet av den kommende fyringssesongen hvis nødvendig.

Nullstill

Produktnr: 200126 Kategori:

 

 • Med Radonova kan du være sikker på resultatet. Vi bedriver ingen tiltaksvirksomhet og vi rapporterer kun resultatene til kunden.

 • Når du kjøper fra Radonova kjøper du direkte av oss som et uavhengig akkkreditert laboratorium med egen produksjon og analyse av sporfilmer.

 • Radonova er registrert i Brønnøysundregistrene brreg.no

I tillegg til sporfilmene er følgende inkludert i radonmålingen:

 • Kostnadsfri levering
 • Tydelige måleinstruksjoner som viser hvor sporfilmer skal plasseres.
 • Innloggingsopplysninger slik at du kan angi start- og stopptidspunkt for målingen på vår nettside, hvor du også kan få vite analyseresultatet.
 • Analyse- og målerapport fra vårt akkrediterte laboratorium.
 • Måling som oppfyller måleprosedyren.
 • Dersom målingen er utført korrekt i henhold til instruksjonene: Beregnet årsmiddelverdi for radonnivå.
 • Telefonstøtte hvis du trenger hjelp.

For at målingen skal være pålitelig, må den gjennomføres i minst to måneder innenfor definert målesesong (15. oktober til 15. april). Ønsker du å foreta en måling utenfor dette, anbefaler vi en korttidsmåling av radon med våre Rapidos®-sporfilmer for å fastsette det omtrentlige radonnivået. Ved behov kan det senere foretas en godkjent måling av årlig gjennomsnittsverdi med Radtrak3® i den påfølgende målesesongen.

Som eiendomsbesittere eller foretak er det enkelt å gjennomføre en radonmåling. Bestill våre Radtrak3® -sporfilmer og foreta en pålitelig langtidsmåling av radon i minst 2 måneder. Målingen gjennomføres i vinterhalvåret (15. oktober – 15. april). Analysen akkreditert og oppfyller derfor kravene til korrekt radonmåling.

 

Radonsensor for skoler og øvrige arbeidsplasser