Skip to main content
0
Category

Nyheter

Nyheter

Fra apoteket til supporten – Radonova fortsetter å vokse med Hanna Hallström som siste tilskudd.

Hanna Hällströms reise fra butikksjef og apotektekniker til Radonovas supportavdeling viser nok en gang at det fint går an å bevege seg sideveis i karrieren. Flere års erfaring med kundekontakt, lagarbeid og høyt tempo har gitt Hanna et godt utgangspunkt for å jobbe i Radonovas support. – Jeg begynte i Radonova i november og har selvsagt mye å lære om…
Thomas Chauvin
2021-02-09
Nyheter

Radonova gjør verdens mest solgte radonmåling enda enklere med Radtrak³®

Radonova Laboratories, verdensledende innenfor radonmåling lanserer nå sporfilmen Radtrak³®. Den nye sporfilmen er mindre enn forgjengeren Radtrak²®, noe som forenkler både utplassering og leveranse. Den mindre størrelsen og muligheten til å gjenbruke  plastkomponenter gjør den også mer miljøvennlig.   Radtrak³ muliggjør svært nøyaktige radonmålinger av årsmiddelverdier i boliger og på arbeidsplasser. Sporfilmen måler radonnivåer ned til 20 Bq/m³ og er en oppfølger til Radtrak²,  som med over…
Thomas Chauvin
2021-02-01
NyheterRadonmåling

Nå lanserer Radonova sitt nye produkt for radondosimetri.

Lanserer Radonova et nytt produkt for radondosimeteri. I forbindelse med lanseringen har vi stilt noen spørsmål til adm.dir. i Radonova, Karl Nilsson. Hvorfor har dere valgt å utvikle det nye produktet? Vi ser et økt behov for en helhetsløsning for radondosimetri. Kort sagt er det en service der man måler hvor mye radon den enkelte arbeidstaker er utsatt for. Tidligere…
Thomas Chauvin
2021-01-27
Nyheter

Persondosimetre gir LKAB full kontroll på radongassen

Gruveselskapet LKAB arbeider alltid med bærekraft og sikkerhet som førsteprioritet. Dette innbefatter å sikre et arbeidsmiljø der personalet ikke eksponeres for radongassnivåer over gjeldende grenseverdier. Vi har møtt LKABs arbeidsmiljøtekniker Johan Sjöström, og her forteller han hvordan selskapet det siste året har brukt Radonovas personbårne radondosimetre for løpende å kontrollere radonnivået. Hva var årsaken til at LKAB så seg om…
Thomas Chauvin
2021-01-12
Nyheter

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

Med tanke på året som har gått, har vel forhåpningene om et godt nytt år sjelden vært større enn nå. Lengselen etter en mer normal hverdag er stor. Hvis alle hjelper til, vet vi samtidig at den kommer! I Radonova benytter vi anledningen til å takke alle kunder og partnere for et godt samarbeid i 2020. Nå ser vi fremover…
Thomas Chauvin
2020-12-22
Nyheter

Radonova medvirker i stort polsk opplæringsprosjekt

I Polen er kunnskapen om radon generelt svært lav, hvis man sammenligner med andre europeiske land. Selv om befolkningens bevissthet gradvis har blitt bedre, er det få som er kjent med effektene av langvarig eksponering for radon. For å bidra til økt kunnskap og fremme interessen for radon og vitenskap medvirker Radonovas Zuzanna Podgórska som ansvarlig for deler av et…
Thomas Chauvin
2020-12-16
Nyheter

Radonovas radonmåling best ved fransk referansetest

Radonova Laboratories har oppnådd svært gode resultater ved en sammenlignende referansetest utført av statlige franske IRSN (institute de Radioprotection et sureté nucléaire). Radonova deltok med detektoren Radtrak2 og fikk det beste resultatet av samtlige medvirkende selskaper. Den aktuelle referansetesten innebærer at sporfilmer eksponeres for ulike nivåer av radon. Resultatene blir deretter sammenlignet med de offisielle referanseverdiene som angis av IRSN.…
Thomas Chauvin
2020-12-01
Nyheter

Radon på arbeidsplassen: Leteng gjennomfører smidig måling

I EUs stråleverndirektiv påpekes det at radoneksponering ikke bare er et problem i boliger, men også på arbeidsplasser. Norge har ikke tatt dette direktivet inn i sitt lovverk, men Arbeidstilsynet har slått fast at norske arbeidsgivere er ansvarlig for at arbeidstakerne er vernet mot radoneksponering. Etter at Arbeidstilsynet oppdaterte sine krav og anbefalinger i 2018, har mange norske foretak gjenomført…
Thomas Chauvin
2020-11-10
NyheterArbeidsplass

Hvordan har covid-19 endret forutsetningene for radonmålinger?

Hvordan har covid-19 endret forutsetningene for radonmålinger? Den pågående pandemien har endret forutsetningene for radonmåling over hele verden. Adm.dir i verdens største radonlaboratorium, Radonova, kommenterer her endringene i bransjen. Viktigere enn noen gang å beskytte lungene Covid-19 har satt folkehelsen i sentrum, og her på radonlaboratoriet merker vi at interessen for å måle radon også har økt. Stadig flere tenker…
Thomas Chauvin
2020-09-29
Nyheter

Sesongarbeidere er en viktig del av Radonovas radonmåling og analyse

Radonmåling er i stor grad sesongbetont med mai måned som en avsluttende topp. Men allerede fra oktober er det travle dager når tusenvis av detektorer skal sendes ut til kunder og deretter tas imot for analyse. For å klare dette arbeidet er sesongarbeidere en viktig del av Radonovas virksomhet. Vi har truffet 25-årige Melker Lindberg som er i ferd med…
Thomas Chauvin
2020-06-09