Skip to main content
0
Category

Nyheter

NyheterOkategoriserade

Oppkjøp skaper et nytt knutepunkt for Radonova i Storbritannia og Irland

Radonova Laboratories har kjøpt opp 100 prosent av aksjene i GM Scientific Ltd. Gjennom oppkjøpet kan Radonova fortsette sin ekspansjon i Europa og etablere et nytt knutepunkt i Storbritannia og Irland.   Med GM Scientific som datterselskap vil Radonova også utvide sitt tilbud av radonsensorteknologi. GM Scientific ble etablert i 2018 og er basert i Bristol i Storbritannia. Selskapet produserer…
Johan Olsson
2022-03-20
Nyheter

Høydepunkt fra den europeiske radonuken med vellykket internasjonalt samarbeid om radon

Den europeiske radonuken 2021 ble i år arrangert i Fribourg i Sveits. Dette er det viktigste arrangementet i året for radonsamfunnet, fordi det omfatter både European Radon Association (ERA) workshops og fokus på ROOMS (Radon Outcomes On Mitigation Solutions). I Fribourg handlet ERAs workshops hovedsakelig om internasjonale samarbeid om radon. Arrangementet samler forskere, eksperter og bransjerepresentanter fra hele verden. Målet…
Thomas Chauvin
2021-11-02
Nyheter

Stor interesse for den europeiske radonuken

Etter at fjorårets radonuke ble avlyst, er interessen ekstra stor før årets arrangement. Konferansen går i år av stabelen i Fribourg i Sveits 12.–15. oktober. Arrangementet, som på forhånd har blitt møtt med stor interesse, samler forskere, myndigheter og bransjerepresentanter fra Europa og verden for øvrig.  Bak arrangementet står European Radon Association (ERA). Fra Radonova medvirker José Luis Gutierrez Villanueva, Thomas…
Thomas Chauvin
2021-10-11
NyheterRadonmåling

Nå starter sesongen for radonmåling

15. oktober starter sesongen for radonmåling i Norge. Egentlig kan man måle radon hele året, men hvis man vil ha en årsmiddelverdi for radonnivået i hjemmet eller på arbeidsplassen, må man måle i minst to måneder i løpet av fyringssesongen. I Norge er dette mellom 15. oktober og 15. april. Hvorfor er årsmiddelverdien for radon viktig? Årsmiddelverdien for radon er…
Jonas Paulsrud
2021-10-01
NyheterRadonmåling

Radonova presenterer innovative radonløsninger på GARRM 2021

Radonova deltok nylig på GARRM 2021 i Praha, den 15. internasjonale workshopen om geologiske aspekter ved kartlegging av radonrisiko (Workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping). Konferansen var den første i sitt slag siden pandemien startet. Fra Radonova deltok Thomas Chauvin, Patrik Nôteberg, José-Luis Gutierrez Villanueva og Zuzanna Podgorska. Konferansen hadde to tydelige fokusområder – kartlegging av radonrisiko…
Thomas Chauvin
2021-09-28
Nyheter

Hvordan påvirker radon menneskers helse?

Radongass utgjør mer enn halvparten av befolkningens totale eksponering for naturlig ioniserende stråling (UNSCEAR-rapport 2000). I dag vet vi også at forhøyede radonnivåer kan forekomme i alle typer bygninger, og at en viss mengde radongass finnes overalt. Dermed oppstår spørsmålet: Hvorfor er radongass farlig, og hvordan kan den påvirke menneskers helse? Alfastråling kan skade DNA Radon er en edelgass med…
Jonas Paulsrud
2021-06-22
ArbeidsplassNyheter

Økte radonnivåer kan forekomme på alle typer arbeidsplasser

En ny undersøkelse viser at det er små forskjeller i målte radonnivåer på ulike typer arbeidsplasser. Da verdens største radonlaboratorium Radonova gjennomførte målinger på cirka 10 000 arbeidsplasser i 2018–2020, viste det seg at forskjellene mellom kontor, industri, butikker og skoler er små. Unntaket gjelder arbeidsplasser under bakken, der radonnivåene som forventet har en tendens til å være høyere enn…
Jonas Paulsrud
2021-06-03
Nyheter

Radonovas nye produksjonslinje er åpnet – gir økt kapasitet og leveringssikkerhet

For å kunne sette inn et ekstra gir og møte den internasjonale etterspørselen etter radonmålinger innviet Radonova i slutten av målesesongen en ny produksjonslinje i Uppsala. Den har kostet cirka 4 millioner kroner og innebærer at Radonova øker produksjonskapasiteten med cirka 300 prosent. For kundene innebærer den nye produksjonslinjen enda høyre leveringssikkerhet og kortere leveringstider.  Den økte etterspørselen etter radonmåling…
Jonas Paulsrud
2021-04-06
Nyheter

Kundecase Frankrike: Hvordan Radonova tar en større andel av et konkurransepreget marked

Den nylige utviklingen i den franske radonlovgivningen har gitt økt interesse for radonmålingsutstyr hos mange lokale forhandlere og leverandører av målingstjenester i Frankrike. Radonovas partner Julien Ranouil fra selskapet DOSEXPERT har arbeidet som strålevern- og radonrådgiver i mange år og kan bekrefte endringene som nå har pågått i noen år. Hvordan hjelper Radonova deg med å utvikle virksomheten for å…
Thomas Chauvin
2021-03-09
Nyheter

Økende bekymring og bevissthet om radon i Polen

Sommeren 2020 innførte Polen, i likhet med andre land i Europa, nye regler for radon i form av 2013/59/EURATOM-direktivet. På linje med andre europeiske land må offisielle målinger nå pågå i minst en måned mellom oktober og mars, og referansenivået skal være satt til 300 Bq/m3. Polske myndigheter erkjenner at radon er et alvorlig problem for folkehelsen Like etter at…
Thomas Chauvin
2021-02-23