Skip to main content
0

Ny statistikk viser at alle etasjer bør tas med i målinger av radon på arbeidsplassen.

By 2021-10-26januar 10th, 2022Arbeidsplass

Måledata fra mer enn 15 000 svenske arbeidsplasser viser at det kan være uventet høye radonnivåer, uansett etasje eller spesifikt målepunkt. Funnene bekrefter betydningen av å måle i tilstrekkelig omfang og ikke si seg fornøyd med et lite antall målepunkter. En mangelfull måling kan på lang sikt bidra til unødig helserisiko.

Ifølge Radonovas laboratoriedatabase er det tydelig at det ikke er et bestemt mønster i hvor man finner de høye radonnivåene på arbeidsplasser, i motsetning til når man måler for eksempel leilighetsbygg. Det skyldes at forretningsbygg som regel har et mer avansert ventilasjonssystem som kan medføre større lokale forskjeller i trykk, og dermed lokalt høye radonnivåer.
Vi vet fra før av at andelen arbeidsplasser med forhøyede radonnivåer er relativt høy. Det som viser seg nå er at det ikke er mulig å forutsi om en viss type rom eller etasje er mer utsatt for forhøyet radonnivå. Spredningen i måleverdier på ulike etasjetyper er stor, omtrent 90 prosent, og ser ut til å være uavhengig av etasje. Underjordiske arbeidsplasser har ofte forhøyede radonnivåer. Det er imidlertid relativt få av disse, og her er man generelt mer bevisst på farene ved radon, sier Tryggve Rønnqvist, som er teknisk sjef i Radonova Laboratories.

På grunn av det store spriket i måleresultater, er det viktig å bruke tilstrekkelig antall sporfilmer, slik at man kan utelukke feilaktige konklusjoner. Her gjelder mottoet om at det er lettere og mer kostnadseffektivt å gjøre det riktig fra starten av. Ved å utføre en hensiktsmessig måling helt fra begynnelsen, unngår selskaper å måtte foreta dyre og tidkrevende tilleggsmålinger. Og hvis det kreves tiltak for å redusere radonnivået, er denne prosessen mye enklere hvis det er nok målepunkter, fortsetter Tryggve Rønnqvist.
Kjellere og sokkeletasjer er spesielt viktige

Statistikken viser at alle eiendommen bør måles, men kjellere og sokkeletasjer er spesielt viktig siden det er her det er størst risiko for forhøyede radonnivåer. Siden økt radoneksponering medfører større risiko for lungekreft, bør man være ekstra oppmerksom på ansatte som oppholder seg på disse stedene, selv om det dreier seg om korte arbeidsuker. Når man måler radon, er det derfor helt avgjørende å bruke nok målepunkter for å kunne fastslå radonnivåene nøyaktig.

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv gass som lekker fra grunnen, og i noen tilfeller kommer fra byggematerialer. Avhengig av grunnen under huset og type bygningskonstruksjon, kan det forekomme farlige konsentrasjoner av radon. Radon utgjør en helserisiko, som nest etter røyking er den vanligste årsaken til lungekreft. Globalt antas det at 230 000 personer hvert år rammes av lungekreft som følge av langvarig eksponering for radon.

Leave a Reply

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.