Skip to main content
0
Category

Arbeidsplass

ArbeidsplassRadonmåling

Seks trinn for et radonfritt miljø

Arbeidsgiveren har ansvar for at innemiljøet på arbeidsplassen er tilfredsstillende og ikke helsefarlig. Dermed er det også arbeidsgiveren som plikter å sørge for at det ikke er for mye radon i inneluften. Her følger seks trinn for å få et radonfritt arbeidsmiljø. Trinn 1 – Langtidsmåling av radon Innledningsvis bør man gjennomføre en langtidsmåling med sporfilm i 2 måneder. På…
Thomas Chauvin
2020-01-21
ArbeidsplassRadonmåling

Kalkulator forenkler radonmåling på arbeidsplassen.

I forbindelse med at målesesongen er i gang lanserer Radonova en ny kalkulator. Den gjør det enklere å beregne hvor mange sporfilmer som kreves for å måle radon på arbeidsplasser. Arbeidstilsynet i Norge har slått fast at det er arbeidsgivers ansvar å kartlegge radoneksponeringen for sine ansatte. Vellykket lansering ga mersmak. Radonova har utviklet en brukervennlig nettløsning for å dekke…
Thomas Chauvin
2019-11-19
Radonova
ArbeidsplassEneboligNyheterRadonmåling

Radonova øker produksjons- og analysekapasiteten med flere ansatte – les intervjuet med vårt nyeste tilskudd

Benjamin Portin ser mulighetene hos Radonova Som nyansatt er det ikke alltid så lett å komme inn i rollen. For Benjamin Portin har det likevel gått fort å bli en del av Radonova Laboratories. Fra tidligere ekstrajobb i Radonova har Benjamin nå gått over i full stilling i selskapets produksjons- og analyseavdeling. – I mitt tilfelle hjelper det selvsagt at…
arbeidsplasser
ArbeidsplassNyheterRadonmåling

Johan Olsson leder Radonovas arbeid med å måle radon på arbeidsplasser

«Det er på høy tid å ta den nye strålevernloven for arbeidsplasser på alvor Den nye strålevernforskriften trådte i kraft 1. juni 2018. Arbeidsgivere må nå ha kunnskap om radoninnholdet på arbeidsplassene våre. Som arbeidsgiver må man også iverksette relevante lovpålagte tiltak for å senke nivåer som overstiger den nasjonale grenseverdien på 200 bq/m³. Johan Olsson i Radonova Laboratories er…
Ecotrak®
ArbeidsplassNyheterRadonmåling

Ecotrak® – radonmåling i byggegrunn

Radonova lanserer nytt produkt for sikker radonmåling i byggegrunn. Radonova Laboratories lanserer en ny detektor som gjør radonmåling i byggegrunn sikrere og enklere. Den nye detektoren Ecotrak® kan brukes før oppføring av nybygg og ombygging, og gir raske og pålitelige svar på hvor mye radon som finnes i den aktuelle grunnen. Til forskjell fra andre mye brukte grunndetektorer, er Ecotrak®…
arbeidsplasser
ArbeidsplassNyheterRadonmåling

Veiledning til radonmåling på arbeidsplasser

I forbindelse med EUs stråleverndirektiv 2013/59/Euratom, som trådte i kraft i februar 2018, skal arbeidsgiveren være kjent med radonnivået på arbeidsplassen og iverksette nødvendige tiltak for å senke radonverdiene som overstiger de nasjonale tiltaksgrensene. I forbindelse med innføringen av det nye direktivet oppstår det ofte spørsmål om gjennomføring av radonmåling på arbeidsplassen. Hvordan foretas radonmåling på arbeidsplasser, og hva bør…
radonmålinger får toppkarakter
ArbeidsplassEneboligNyheterRadonmåling

Radonovas radonmålinger får toppkarakter hos Europas ledende måleinstitutt for strålevern

I referansetester utført av det statlige, tyske strålevernet BfS (Bundesamt für Strahlenschutz), har Radonova Laboratories fått svært gode skussmål. Sammenlignende tester av fire forskjellige radonprøver viser at Radonovas resultater i alle tilfeller avvek med mindre enn ti prosent fra tilsvarende referanseverdi. BfS er Europas ledende aktør innen kalibrering av radonmålingsutstyr og en av få som er akkreditert for kalibrering basert…
Karl Nilsson
2018-09-21