Skip to main content
0

Hvordan har covid-19 endret forutsetningene for radonmålinger?

Hvordan har covid-19 endret forutsetningene for radonmålinger?

Den pågående pandemien har endret forutsetningene for radonmåling over hele verden. Adm.dir i verdens største radonlaboratorium, Radonova, kommenterer her endringene i bransjen.

Viktigere enn noen gang å beskytte lungene

Covid-19 har satt folkehelsen i sentrum, og her på radonlaboratoriet merker vi at interessen for å måle radon også har økt. Stadig flere tenker på helsen og vil vite hvilke radonkonsentrasjoner de er utsatt for og redusere risikoen for lungekreft som følge av høyt radonnivå. Det er ikke dokumentert at man blir hardere rammet av covid-19 hvis man også har vært utsatt for høye radonnivåer. Likevel påvirker både radon og covid-19 et av våre viktigste organer, lungene. Siden lungene er et så sentralt organ, er det viktig å beskytte dem, både fra virus og forhøyede nivåer av den radioaktive gassen radon.

Nye arbeidsplasser i hjemmet må måles

Flere og flere jobber nå hjemmefra, og for mange arbeidstakere har det blitt den permanente arbeidsplassen. EUs nye stråleverndirektiv stiller samtidig krav med hensyn til kontroll på radonnivået, som skal ligge under den nasjonale grenseverdien (som normalt ligger mellom 100 Bq/m3 og 300 Bq/m3).

I enkelte land, f.eks. Sverige, er det svært vanlig å måle radonnivået i hjemmet, men det kan likevel være god grunn til å sjekke nettopp arbeidsplassen sin hjemme. Hjemmekontoret kan nemlig være plassert i en del av boligen som tidligere ikke har vært målt. Vanligvis måler man soverommet og stuen, men ikke andre områder siden man ikke regner med at beboerne oppholder seg der over lengre tid. For å være på den sikre siden er det derfor viktig å måle også det området i boligen der man jobber.

Samtidig finnes det land der det knapt er utført målinger i boliger i det hele tatt. I stedet har radonmåling kun foregått på arbeidsplassen. Finland er et slikt eksempel. Der er det enda viktigere å kontrollere radonnivået i hjemmet, og ikke minst i hjemmekontoret nå når stadig flere jobber hjemmefra over tid.

Det må være enkelt å måle radon selv

I forbindelse med pandemien har vi sett stadig strengere regler for hvem som får besøke arbeidsplasser og hvem som slipper inn i utleieboliger. I visse land, som f.eks. USA, har de profesjonelle radonkonsulentene som jobber med utplassering av sporfilmer, blitt rammet hardt av dette. De slipper ikke lenger inn for å plassere sporfilmer og får heller ikke samlet dem inn igjen etter avsluttet måleperiode. Det stiller i sin tur høyere krav til radonlaboratorier når det gjelder å utforme tjenestene de leverer slik at det er lett for sluttbrukeren å måle selv. Med vår i stor grad digitaliserte måleprosess ligger Radonova i forkant av denne utviklingen, fra beregning av antall sporfilmer til håndtering av instruksjoner og rapportering. Til forskjell fra, la oss si, fem år siden er det nå veldig enkelt selv å foreta en måling i boligen eller på arbeidsplassen.

Bruk kun kontrollerte laboratorier

Pandemien har også satt fingeren på viktigheten av å kjøpe inn varer av rett kvalitet. Det finnes utallige eksempler der man har kjøpt inn ikke godkjente verneklær eller munnbind. Det har til og med forekommet falsk merking. Det utgjør selvsagt en fare for menneskers helse. Det er lett å trekke en parallell til radonmåling. Feilaktig målt radonnivå kan føre til at man oppholder seg i et innemiljø med forhøyet radonnivå og tror at man er utenfor fare. For å sikre korrekt måling skal sporfilm derfor alltid kjøpes fra et radonlaboratorium som er akkreditert i henhold til ISO 17025. Det innebærer som regel at målingen blir litt dyrere (i forhold til å bruke ikke-akkrediterte radonlaboratorier). På den andre siden kan du da være sikker på at du måler rett, og det er alfa og omega. Å betale for en radonmåling som ikke holder mål er bare å kaste penger ut av vinduet.

Karl Nilsson, adm.dir., Radonova Laboratories

Leave a Reply

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.