Skip to main content
0

Måling på arbeidsplassen: Slik unngår du å måtte foreta ny måling

By 2020-11-17november 27th, 2020Arbeidsplass

Nå, i starten av sesongen for radonmåling, vil vi komme med noen tips som gjør at du reduserer risikoen for å måtte måle om igjen. Det første du må huske på er at den store kostnaden når man måler radon på en arbeidsplass ligger i tiden før utplassering og innhenting av sporfilmer. Kostnaden for radonkonsulenter ved eventuelle nye målinger må også tas med i betraktningen. Ved eventuelle forhøyede verdier kan radonkonsulenten, som er leid inn for å senke radonnivået, jobbe langt mer effektivt dersom flere punkter har vært målt.  

– Hver målesesong ser vi flere eksempler på virksomheter som har bestilt radonmåling selv, uten å ha forkunnskaper og uten først å rådføre seg med sakkyndige om hvordan målingen skal gjennomføres på best mulig måte. Det innebærer i sin tur en klart større risiko for at målingen må gjøres om igjen eller suppleres. Som i mange andre sammenhenger er det både billigere og enklere å gjøre det riktig fra starten av, kommenterer Karl Nilsson, adm.dir. i Radonova Laboratories.

Velg riktig metodebeskrivelse

For å sikre at målingen gir et godt nok underlag anbefaler vi at arbeidsgivere som skal måle radonnivået og er i den minste tvil om fremgangsmåten, bruker den internasjonale metodebeskrivelsen fra IRMA (The International Radon Measurement Association). Den vil helt sikkert resultere i flere målepunkter enn det som er oppgitt i . På den andre siden risikerer man ikke å glemme å måle områder som senere fører til tidkrevende, nye målinger.

Forhøyet radonnivå er umulig å forutse

Studerer man Radonovas statistikk, ser man blant annet at målinger på arbeidsplasser ikke følger et like bestemt mønster i områder med høye radonnivåer, som når man måler radon i for eksempel boligblokker. Årsaken er først og fremst at bedriftslokaler generelt har et mer avansert ventilasjonssystem. Det kan gi opphav til større lokale forskjeller i trykk og dermed gi lokalt høye radonnivåer.

Statistikken viser også at arbeidsplasser som ligner hverandre kan ha svært forskjellige radonnivåer på ulike steder. Dessuten kan man finne uventet høye radonnivåer uavhengig av etasjeplan eller hvor man måler. Statistikken bekrefter i så måte hvor viktig det er å måle i tilstrekkelig omfang. Man bør derfor ikke nøye seg med for få målepunkter ved måling på arbeidsplasser.

Gi den enkelte medarbeider klar beskjed

Når det gjelder radonmåling på arbeidsplasser, bør man ikke undervurdere den menneskelige faktoren. Rådet er å måle på en slik måte at den enkelte medarbeider føler seg trygg og vet hvilket radonnivå vedkommende er eksponert for. En utilstrekkelig måling kan skape usikkerhet og irritasjon over at kollegaens arbeidsareal blir målt, mens radonnivået der de selv jobber forblir uavklart.

I tillegg til det psykologiske aspektet er det som sagt heller ikke mulig å forutse radonkonsentrasjonen og hevde at visse områder bør være «radonsikre». Det kan være store forskjeller i radonnivået, til og med på én og samme etasje. Gir man den enkelte medarbeider sikre beskjeder, unngår man misnøye og reduserer risikoen for utfyllende målinger.

 

Les mer om målinger på arbeidsplassen her»

Måling på arbeidsplassen: Slik unngår du å måtte foreta ny måling

Leave a Reply

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.