Skip to main content

Persondosimetre gir LKAB full kontroll på radongassen

By 2021-01-12Nyheter

Gruveselskapet LKAB arbeider alltid med bærekraft og sikkerhet som førsteprioritet. Dette innbefatter å sikre et arbeidsmiljø der personalet ikke eksponeres for radongassnivåer over gjeldende grenseverdier.

Vi har møtt LKABs arbeidsmiljøtekniker Johan Sjöström, og her forteller han hvordan selskapet det siste året har brukt Radonovas personbårne radondosimetre for løpende å kontrollere radonnivået.

Hva var årsaken til at LKAB så seg om etter en løsning av denne typen?

LKAB har utført faste radonmålinger helt siden 1970-tallet. For å kunne sikre at medarbeiderne våre ikke eksponeres for radongassnivåer over gjeldende grenseverdier, må vi også måle på personalet vårt. Da er et personbårent dosimeter levert av Radonova den beste løsningen.

Vi prøver alltid å finne leverandører som holder høy klasse i alle ledd. I tillegg til god «maskinvare» inngår det også tilbud om raske og sikre analysesvar i dette. Leverandørene skal også forholde seg til vår leverandørhåndbok, der vi har visse basiskrav som skal overholdes. Radonova oppfyller kravene vi stiller til leverandørene våre, på en god måte.

Hva er inntrykket ditt etter å ha brukt persondosimetrene?

Jeg har fått et godt inntrykk i løpet av det første året. Radonova har dyktig personale som gjerne svarer på spørsmål og tanker knyttet til radon. Analysesvarene fra laboratoriet har vært raske, og rapportene har vært lette å forstå. Utviklingen av rapportene, som vi har vært med og påvirket, bygger på et svært godt samarbeid.

Fordi vi har vært med på å utforme analyserapportene, har det vært mulig å fjerne den såkalte bakgrunnsmålingen allerede i rapportene. Dermed har vi ikke trengt å legge ned egne ressurser på å regne ut den riktige eksponeringen for personalet. Med tanke på at vi bare i Malmberget har rundt 350 medarbeidere fordelt på cirka 20 omkledningsrom, gir det en ganske stor tidsbesparelse.

Finnes det yrkesgrupper der det er særskilt viktig å måle eksponeringen?

Gruvemiljøet er av naturlige årsaker foranderlig, og medarbeiderne kan over tid befinne seg på flere forskjellige plasser. Derfor er det vanskelig å forutse i detalj hvordan de ulike yrkesgruppene eksponeres.
Vi regner det imidlertid som ekstra viktig at vi gjennomfører målinger på personale som jobber der vi ikke har etablert oss og har full ventilasjon. Det omfatter ventilasjonspersonale, sprengnings- og gruvearbeidere og vedlikeholdspersonale.

Hvordan arbeider LKAB for å redusere medarbeidernes eksponering for radon?

Vi jobber aktivt med å følge opp de personbårne målingene. Dette innebærer at vi begynner å overvåke personalet allerede ved 0,4 Mbqh/m3. Når vi ser at det er fare for å overstige grenseverdien på 0,72 Mbqh/m3, har vi en dialog med nærmeste sjef og arbeidsmiljøutvikler for å finne gode løsninger.
Vi er også ute og utfører korttidsmålinger med RAD 7 (instrument). Disse målingene gir oss en rask indikasjon på hvilke radonnivåer vi har å forholde oss til. Det gjør at vi kan unngå situasjoner der medarbeiderne oppholder seg i lengre tid på steder med høye nivåer. Hvis vi ser at medarbeiderne begynner å nærme seg høye eksponeringsnivåer, kan vi også rotere personale i arbeidsgruppene.

Av og til kan vi også ty til «byggetekniske» tiltak ved å for eksempel styre ventilasjon på områder der vi ser at vi har høye radonnivåer. Det hender også at vi bygger inn og lukker inne en del av fjellet hvis vi for eksempel ser sprekker.

Til slutt, hvor god kunnskap vil du si at medarbeiderne har om radonspørsmålet?

Det virker som om kunnskapen deres på dette området har blitt stadig bedre. En medvirkende årsak er nok at radonspørsmålet har fått stadig mer oppmerksomhet generelt sett. Persondosimetrene er ikke bare en «puck» som skal henge på jakken. Vi merker også en interesse når vi er ute og gjennomfører korttidsmålinger med radoninstrumenter i for eksempel pauserom. Da har vi mulighet til å fange opp og diskutere radonspørsmålet på stedet.

Kort om LKAB

Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ.) forkortes LKAB og er et internasjonalt høyteknologisk gruve- og mineralkonsern som bryter og foredler Norrbottens unike jernmalm for det globale stålmarkedet. LKAB er et av Sveriges eldste industriselskaper og er heleid av den svenske staten.

Leave a Reply

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.