Slik sikrer Radonova optimal kvalitet på radonmålingen

By 2020-07-07september 8th, 2020Radonmåling

Radonova har alltid strebet etter nøye å overholde lover og regler i alle de land der vi utfører radonmålinger, slik at vi kan tilby kundene en høy kvalitet på tjenestene våre. Vi sørger omhyggelig for å opprettholde vår ISO17025-sertifisering, deltar i alle sammenligningstester vi blir invitert til og følger nøye alle måleprosedyrer slik de er definert av de ulike nasjonale myndighetene.
Samtidig har vi innført svært strenge og krevende interne rutiner for kvalitetskontroll for å sikre best mulig stabilitet og kvalitet med tanke på produktene vi leverer.

Valg av råvarer

Radonova har flere leverandører av plastfilmen CR39 for å være på den sikre siden dersom en en feil skulle oppstå hos en av dem. Denne råvaren leveres til oss i partier, og fra hvert parti lager vi rundt 120 filmer som settes inn i detektorene våre.
Etter et innledende trinn med for-etsing for å rense filmene, settes noen av dem til side for å testes. Vi plasserer dem under mikroskopet for å telle antallet alfaspor som allerede finnes på filmen. Målet er å kontrollere kvaliteten på den leverte råvaren. Antall spor som måles må være under en viss verdi, slik at filmene fra samme parti kan plasseres på samlebåndet.

Kalibrering av sporfilm

Av de ferdige sporfilmene blir 3 % brukt til kalibreringseksponeringer. Det er et høyt tall sammenlignet med andre laboratorier som noen ganger bruker kun 1 %. Dette er imidlertid én av grunnene til at Radonovas radonmålinger er i toppklasse når det gjelder kvalitet. Disse sporfilmene blir sendt til ulike nasjonale strålevernmyndigheter (PhE i England, BfS i Tyskland, SSM i Sverige og Bowser-Morner i USA) der kalibreringen utføres. Sporfilmene eksponeres for ulike radonnivåer for å bestemme kalibreringsfaktorene som er representative for de typiske verdienesom de fleste sporfilmene vi sender til kundene blir utsatt for, men også for mer ekstreme verdier.Dette gjøres for å sikre at sporfilmene er effektive under alle forhold.
Kalibreringsfaktorene som brukes for å bestemme eksponeringen av sporfilmene beregnes for partier på omtrent 1000 til 2000 filmer.

Beregning av sporfilmenes bakgrunn

Radonova bruker også en del av produksjonen (6 % av sporfilmene) til å beregne den ueksponerte bakgrunnen til sporfilmene. I prinsippet beregner vi det gjennomsnittlige antall spor som skal trekkes fra det totale antallet spor som telles opp etter målingen. For å gjøre dette etser vi og måler filmene fra de utvalgte bakgrunns-sporfilmene rett før kundens sporfilmer forventes returnert for analyse. På den måten kan vi finne en korrekt bakgrunnsverdi for hvert parti med 120 sporfilmer.
Den typiske bakgrunnsverdien for en Radtrak2-sporfilm er ca. 15 kBqh / m3 og standardusikkerheten er ca. 4 kBqh / m3.

I siste instans er det 12 % av CR-39-filmproduksjonen og nesten 10 % av alle sporfilmer produsert av Radonova som aldri havner i kundenes postkasser. Dette kravet som vi setter til oss selv, kombinert med diverse nasjonale krav på området, gjør det mulig for oss å opprettholde et svært høyt kvalitetsnivå overfor kundene våre og holde på vår posisjon som verdensledende på radonmåling.

Slik sikrer Radonova optimal kvalitet på radonmålingen

Leave a Reply

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.