Kvalitetssikret radonmåling i alle ledd

By 2020-05-26 juni 15th, 2020 Radonmåling

Fem områder der Radonova kvalitetssikrer radonmålingen

Radonova har helt fra starten av jobbet for å opprettholde høyeste kvalitet i alle ledd. Det har også bidratt til at våre måletjenester i dag er godkjent over hele verden og gjennomføres på en korrekt måte i henhold til nasjonale krav. Per i dag har vi levert radonmålinger til mer enn 50 land. Ved hjelp av effektive prosesser og en høy grad av digitalisering kan vi også tilby korte leverings- og analysetider, både i Europa og Nord-Amerika.

Nedenfor beskriver vi våre fem viktigste grunnpilarer i kvalitetsarbeidet:

Akkreditering

Radonovas målemetoder er akkreditert i samsvar med ISO/IEC 17025. Det innebærer at våre målemetoder kontinuerlig revideres av et uavhengig statlig organ som er medlem i European Accreditation. Granskingen gjennomføres årlig og foregår på stedet i løpet av minst to dager. Vi revideres også med tanke på upartiskhet, noe som er et krav i ISO/IEC 17025. Sagt på en enkel måte innebærer det at Radonova ikke skal ha noen form for egeninteresse av å påvise et bestemt måleresultat. Les mer om vår akkreditering her.

Validering

Enkelte land krever at man validerer måleprosessen som brukes. Det foregår som regel ved at man sender inn sporfilmer til en blindtest hos en nasjonal myndighet der filmene eksponeres for ulike nivåer av radon. Sporfilmene blir deretter sendt tilbake til Radonovas laboratorium for analyse og utarbeiding av måleresultat. Dette resultatet blir så sammenlignet med den offisielle grenseverdien fra de nasjonale myndighetene. Her kan du lese mer om resultatet fra vår siste valideringstest.

Sammenligningstester

Radonova deltar regelmessig i nasjonale og internasjonale sammenligningstester. I disse testene deltar ulike radonlaboratorier frivillig, og sporfilmene fra de ulike leverandørene eksponeres samtidig for en radonkonsentrasjon som deltakerne ikke er kjent med på forhånd. Resultatet fra testene brukes som underlag for Radonovas akkreditering. En av de mest krevende sammenligningstestene er den som gjennomføres av det statlige tyske BfS (Bundesamt für Strahlenschutz). Her kan du lese mer om Radonovas resultat fra denne testen.

Kontroll hos kunder

Kontroller hos Radonovas kunder foregår først og fremst i USA og Canada, som sammenlignet med Europa har en delvis forskjellig måte å sikre kvaliteten hos radonlaboratorier på. Blant annet skal hver tiende utplasserte sporfilm ha en «duplicate». Det vil si at det skal finnes to sporfilmer ved 10 prosent av målepunktene, og at resultatene fra disse skal sammenlignes. På den måten kan man kontrollere stabiliteten i resultatene fra målelaboratoriet. For å kontrollere nøyaktigheten pålegges også kunder som plasserer ut mange sporfilmer å sende 3 prosent av filmene fra Radonova til et testanlegg med bestemte referanseverdier. Det blir en såkalt blindtest for Radonovas sporfilmer der kunden kan verifisere den høye kvaliteten vi har lovet. Kunder må også foreta kontroller av ikke-eksponerte detektorer, såkalte «blanks».

Egne tester

I hver måleprosess legger vi minst to detektorer som har vært eksponert i et kalibreringskammer med kjent radonkonsentrasjon. Ved å kontrollere at disse detektorene viser korrekt resultat foretas en granskning og kvalitetssikring av måleprosessen på laboratoriet.

Valideringstest: Radonova får høy karakter av PHE

Leave a Reply

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.