ATMOS – Verdens mest følsomme radoninstrument

ATMOS er verdens mest følsomme radoninstrument med energioppløsende pulsbasert kammer og kan brukes både i felt og laboratorium. Det er takket være den lave vekten, høye følsomheten og den raske responstiden gjennom en effektiv pumpe og analyse.

Med ATMOS får du:

 • Korrekt radonnivå med 10 % feilmarginal allerede i løpet av 10 minutter.
 • Mulighet for å gjennomføre ulike målinger med 20 minutters intervaller.
 • Komplett programvare for å analysere tidsfordeling av radonnivået og dets energispektrum.
 • Et lett, portabelt instrument med stor minne- og batterikapasitet.

Du kan utføre langt flere målinger med ATMOS i løpet av en dag sammenlignet med andre instrumenter på markedet. Den oppfyller kravene fra SSM til nøyaktighet for en korttidsmåling på 24 timer per rom. ATMOS har også integrerte sensorer som logger omgivelsestemperaturen, relativ fuktighet og atmosfæretrykk.

Vanlige bruksområder for ATMOS er befaring av eiendommer og oppfølgende målinger etter tiltak, men det er også et vanlig referanseinstrument for kalibreringskamre.

Kontakt oss for mer informasjon eller forespørsler


  Kategori:

  Beskrivelse

  ATMOS har innebygd avfukting for å sikre at fuktighet i luften ikke forstyrrer målingen. Avfukteren fungerer i mettet luftfuktighet i temperaturer opptil 40 ºC.

  ATMOS viser også en tabell over de 10 siste målte nivåene per valgt integrasjonstid. Til hvert beregnet radonnivå presenteres tilhørende usikkerhet i måling. Avfuktingen av luften i ATMOS skjer automatisk og er helt integrert i instrumentet. Luftens atmosfæretrykk, temperatur og fuktighet vises i displayet og lagres sammen med hver måling.

  Måleverdien vises umiddelbart ved ny måling, og brukeren trenger ikke å vente til målesyklusen er avsluttet. Instrumentet måler alfanedbrytning fra radon og radondøtre og er helt ufølsom for gammastråling. I leveransen inngår programvare for analyse av måledata.

  Displayet er en berøringsskjerm på 3,5″ som viser radonnivået i Bq/m³, usikkerheten siden målingens start, integrasjonstid, måletidspunkt, klokkeslett og dato.

  En feltmessig oppbevaringsveske med avtakbart lokk følger med, sammen med 24 V DC strømadapter og 3 meter ledning.

  Utlesnings- og rapporteringsprogramvaren ATMOS fungerer i Windows og følger med instrumentet. Programvaren brukes for å lese ut lagrede måledata for å kunne vurdere tidsforløpet og energispekteret. Programvaren er kompatibel med eldre versjoner av Windows. Instrumentet måler alfanedbrytning fra radon og radondøtre og er helt ufølsom for gammastråling. De ulike isotopenes alfaenergier detekteres, og radonkonsentrasjonen vises i et touch-display på instrumentet. Brukeren velger selv ønsket integrasjonstid – jo lengre tid, desto mer nøyaktig måling. Målingens energispektrum lagres regelmessig under målingen, hvert 10. minutt, og gir alltid brukeren mulighet til å kvalitetssikre måledata. En måleverdi vises umiddelbart ved ny måling, og brukeren trenger ikke å vente.

  Spesifikasjon

  Måleprinsipp 2,2 liter pulsbasert kammer
  Batteritid 8 timer kontinuerlig drift
  Målepresisjon 10 % ved 800 Bq/m³ og 10 minutters måletid
  MDA (Minste Detekterbare Aktivitet) 5 sekunder ved 1800 Bq/m³
  1 minutt ved 150 Bq/m³
  1 time ved 2 Bq/m³
  Deteksjonsmetode Alfaspektrometri
  Måleområde 1–100 000 Bq/m³
  Oppløsning 0,25 MeV FWHM
  Minnekapasitet > 10 år
  Måletid Valgbar integrasjonstid (1 minutt–24 timer)
  Kommunikasjon USB
  Strømforsyning +24 V DC, 3A